Projekt Otevřená škola v šablonách II

Od počátku školního roku 2019/2020 realizuje naše Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu Otevřená škola v Šablonách II. Statistiku  I. etapy ve formátu pdf naleznete zde.

 

INFORMACE PRO RODIČE

V úterý 30. června je provoz školní družiny do 12:00 hodin.

Organizace odevzdávání učebnic a předání vysvědčení na 1. stupni

Vážení rodiče, milí žáci,
letošní školní rok bude ukončen na 1. stupni podle následujících pravidel:

  • 1. Učebnice žáci odevzdají ve škole v pátek 26. 6. 2020.

Z důvodu platných epidemiologických pravidel musí být dodržena kapacita 15 žáků na jednu skupinu.
Bližší informace k harmonogramu odevzdávání učebnic obdrží rodiče osobním mailem, který zašle třídní učitel.

V tento den si žáci rovněž vyklidí šatní skříňky, které musejí zůstat po vyčištění otevřené a odnesou si osobní věci ze tříd.

Žáci, kteří nedocházeli do školních skupin, jsou povinni odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

  • 2. V pondělí 29. 6. 2020 budou ve škole přítomni pouze žáci přihlášení od 25. 5. 2020 (event. přihlášení dodatečně) do školní skupiny.
  • 3. Vysvědčení bude rozdáno všem žákům jednotlivých tříd ve stejnou dobu a školní rok ukončen 30. 6. 2020.

Škola bude všem žákům zpřístupněna od 7.45 hod.
Po předání vysvědčení žáci opouštějí školu v 8.45 hod nebo odcházejí do školní družiny, jejíž provoz je v tento den ukončen ve 12.00 hod.
Provoz školní jídelny v tento den od 9.00 - 12.00 hod.

Škola bude zpřístupněna pouze těm žákům, jejichž čestné prohlášení o bezinfekčnosti již bylo škole odevzdáno, nebo bude odevzdáno v tento den.

Formulář Čestného prohlášení může rodič vyplnit přímo na vrátnici školy.

Hodnocení a klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení a klasifikace žáků na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet ze školského zákona č. 561/2004 Sb. (§ 51, 52 a 53) a z vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., která zohledňuje stávající situaci a umožňuje korekci přílohy školního řádu – Klasifikačního řádu, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Číst dál...

Organizace odevzdávání učebnic a předání vysvědčení na 2. stupni

Vážení rodiče, milí žáci,
letošní školní rok bude ukončen na 2. stupni podle následujících pravidel:

  • 1. Učebnice žáci odevzdají ve škole v posledním týdnu své školní přítomnosti, tj. od 22. 6. – 25. 6. 2020 ve stanovených dnech, a to:

6. ročník v pondělí 22. 6. 2020
7. ročník v úterý 23. 6. 2020
8. ročník ve středu 24. 6. 2020
9. ročník ve čtvrtek 25. 6. 2020

Z důvodu platných epidemiologických pravidel musí být dodržena kapacita 15 žáků na jednu skupinu.
Bližší informace k harmonogramu odevzdávání učebnic a rozdělení žáků do skupin obdrží rodiče osobním mailem, který zašle třídní učitel.

V tento den si žáci rovněž vyklidí šatní skříňky, které musejí zůstat po vyčištění otevřené a odnesou si osobní věci ze tříd.

Žáci, kteří nedocházeli do školních skupin, jsou povinni odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

  • 2. Vysvědčení bude rozdáno všem žákům v pátek 26. 6. 2020.

Pro žáky 2. stupně bude škola zpřístupněna od 8.45 hod.
Předání vysvědčení proběhne v jednotlivých třídách od 9.00 – 9.45 hod.

Škola bude zpřístupněna pouze těm žákům, jejichž čestné prohlášení o bezinfekčnosti již bylo škole odevzdáno, nebo bude odevzdáno v tento den.

Formulář Čestného prohlášení může rodič vyplnit přímo na vrátnici školy.

Informativní schůzka rodičů žáků 1. ročníku

Vážení rodiče,
zveme Vás na informativní schůzku budoucích tříd 1. A a 1. B, které proběhnou ve středu 24. 6. 2020 ve školní jídelně po jednotlivých třídách při dodržování časového rozpětí a hygienických opatření.
V následujících dnech obdržíte mail od třídní učitelky s pozvánkou a s informací o zařazení vašeho dítěte do 1. A nebo 1. B.
Časy schůzek:

  • 1. A od 15.30 do 16.15 hodin
  • 1. B od 16.30 do 17.15 hodin

Vstup do školy bude umožněn přes vrátnici školy. Prosíme o dodržení času a v rámci hygienických opatření Vás žádáme, aby za každého žáka přišel 1 zákonný zástupce.
Na schůzce se seznámíte s třídní učitelkou a budete informováni o všem potřebném pro Vašeho prvňáčka. Dále získáte informace o školní družině, školním stravování a našem poradenském zařízení.

Těšíme se na Vás.
 

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.