Upozornění pro uchazeče o studium na středních školách

Jednotná přijímací zkouška ke studiu na středních školách pro 4 leté studijní obory byla stanovena na 8. června 2020. Na víceleté studijní obory se PZ koná 9. června 2020.
V letošním školním roce proběhne pouze jedno kolo jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Koná-li SŠ vlastní přijímací zkoušku, informaci zveřejňuje na svých webových stránkách.

Otevření školy - 9. ročník

Vážení rodiče, milí žáci,
informujeme vás o nástupu žáků 9. ročníku do školy v souvislosti s uvolňovacími opatřeními prevence koronaviru.

Žáci 9. ročníku mají možnost nastoupit do školy k přípravě k přijímací zkoušce ke studiu na středních školách. Termín nástupu je pondělí 11. 5. 2020.

Číst dál...

Nástup žáků 1. stupně do školy

Vážení rodiče, milí žáci,
informujeme vás o nástupu žáků 1. stupně do školy v souvislosti s uvolňovacími opatřeními prevence koronaviru.
Žáci 1. – 5. ročníku mají možnost nastoupit do školy v termínu od pondělí 25. 5. 2020.

Číst dál...

Oznámení pro rodiče vycházejících žáků

Zápisové lístky ke studiu ve středních školách

Vážení rodiče,
součástí přijímacího řízení ke studiu ve středních školách je také povinnost zákonného zástupce odevzdat na střední školu, která uchazeče přijme a na kterou bude chtít uchazeč nastoupit, zápisový lístek. Zákonný zástupce tak musí učinit do 5 dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Nebude-li zápisový lístek v termínu střední škole odevzdán, bude místo obsazeno dalším uchazečem o studium.

Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce žáka na naší základní škole. Vyzvednout jej možno v týdnu od pondělka 20. 4. do 24. 4. 2020 vždy mezi 9.00 -15.00 hodinou na vrátnici školy. POZOR, zápisový lístek může být vydán pouze zákonnému zástupci žáka oproti jeho podpisu.

Tato informace se týká nejen žáků 9. ročníku, ale všech, kteří ukončí povinnou školní docházku na naší škole, ev. mají podané přihlášky na víceletá gymnázia.

Přijatí žáci k základnímu vzdělávání

Seznam přijatých žáku k základnímu vzdělávání (1. ročník) ve školním roce 2020 / 2021 naleznete zde.

Přijímací zkoušky ke studiu na středních školách

  • Jednotné (celostátní) příjímací zkoušky budou organizovány pouze v jednom termínu.
  • Termín jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté studijní obory proběhne nejdříve za 14 dní od data znovuotevření škol, na víceletá gymnázia nejdříve za 15 dní od data znovuotevření škol.
  • Školní přijímací zkoušky, má-li střední škola ve svých kritériích přijímacího řízení, musí proběhnout ve dvou stanovených termínech, nejpozději v termínu jednotné (celostátní) přijímací zkoušky.
  • Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, stejně tak zůstávají beze změny kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem střední školy.
  • Střední školy zveřejnění výsledky příjímacího řízení nejpozději do 8 dní po uskutečnění jednotné přijímací zkoušky.
  • Přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek střední škole nejpozději do 5 pracovních dní po zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
  • Právo na odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy o nepřijetí není přípustné.

Bližší informace o novém zákonu zde a časovém průběhu zde.

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.