Úplata za školní družinu na II. pololetí školního roku 2020/21

Vážení rodiče,
žádáme Vás, abyste vyčkali s úhradou úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině. Více v menu  Nejen pro rodiče zde:  

Pokyn ředitele školy - režim výuky od 8. 3. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě usnesení Vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 200 bude výuka po jarních prázdninách, které v našem okrese probíhají od 1. 3. do 5. 3. 2021 a během kterých se nekoná žádná forma výuky ani činnost školní družiny, organizována podle následujících pravidel.
  1. Všichni žáci od 1. do 9. ročníku budou absolvovat distanční formu výuky podle upravených rozvrhů pro distanční výuku v prostředí Google Classroom. Při distanční výuce se žáci aktivně účastní online výuky, samostatně plní domácí zadání, a to nejen v předmětech online vyučovaných, ale také v dalších předmětech. Tato zadání budou zveřejňována v tomtéž prostředí Google Classroom. 

  2. Služeb školní jídelny mohou využívat všichni přihlášení žáci v distanční formě vzdělávání, a to formou venkovního odběru oběda přes okýnko. (výdej pro žáky v době od 12.30 do 14.00 hodin).
    Žáci, kteří mají uhrazené stravné a nechtějí se školního stravování v tomto období účastnit, se musí odhlásit.
 
Předpokládaná platnost daného opatření je do 21. 3. 2021. Pro případ jakékoli změny žádáme rodiče o sledování školního webu nebo své mailové pošty.
 
Děkujeme za spolupráci.
     Mgr. Libor Kuča
         ředitel školy
 
Informace k ošetřovnému naleznete zde:
 
 

Etický kompas v třídních kolektivech

V minulém školním roce naše škola přijala výzvu Moravskoslezského kraje, který každoročně vyhlašuje dotační programy v různých odvětvích, a zapojili jsme se do programu „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021“.

Účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje jsme získali. Naším záměrem bylo využít její podstatnou část k financování návazných preventivních programů pro naše žáky s názvem „Etický kompas“, díky kterému se žáci lépe orientují v základních otázkách etické výchovy a pomohou jim při řešení některých složitých situací každodenního života. V daném projektu úzce spolupracujeme s o.p.s. Pavučina a jejich lektory. Získané finanční prostředky z daného projektu měly také pomoci zajistit adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku. Vše bylo předem naplánováno a zařízeno. Epidemiologická situace však naše plány pozměnila.

Adaptační pobyt nově vzniklých kolektivů tříd 6. ročníku byl nahrazen adaptačními aktivitami pro žáky 1. a 6. ročníku přímo ve škole pod vedením třídních učitelů a školní psycholožky. Ve třídách 1. stupně se podařilo během podzimu 2020 zrealizovat 10 preventivních programů, během února 2021 (za dodržení hygienických opatření) další 3 programy.

Ostatní preventivní aktivity jsou prozatím odloženy. Přáli bychom si, abychom je mohli po návratu žáků k prezenční výuce dokončit.

Zápis do 1. ročníku školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne ve dnech 19. dubna a 20. dubna 2021, vždy v době od 13.00 do 17.00 hodin.

V termínu 11. března 2021 se uskuteční den otevřených dveří on-line formou. Bližší informace budou zveřejněny.

Informace k zápisu naleznete v sekci Nejen pro rodiče zde.  

Pokyn ředitele školy - upřesnění hygienických opatření

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 22. února 2021 se všem osobám pohybujícím se v budově školy přikazuje pro zakrytí svých dýchacích cest používat chirurgické roušky nebo respirátor typu FFP2.

Toto opatření nabývá platnost od 25. února 2021 do odvolání. Dané opatření se neuplatňuje v době konzumace svačiny a obědu ve školní jídelně, je-li konzument u stolu.

Do 28. února 2021 je možno ve školních prostorách používat i jiný ochranný prostředek dýchacích cest.

Mgr. Libor Kuča
   ředitel školy

Ombudsman

veřejný ochránce práv

Na naší škole je hodně chytrých a zvídavých žáků. Ti z 8. a 9. tříd už by měli vědět, kdo to je ombudsman, kde sídlí a co dělá. Pokud se chcete dovědět více, podívejte se na Aničku z Brna, ta si toho zjistila opravdu hodně. Také zjistila, jak se s ombudsmanem spojit a jaké problémy s ním řešit.

Více informací na videu a v letáku.

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.