Pokyn ředitele školy

Vážení rodiče,
milí žáci,na základě informací k provozu škol od 18. 11. 2020, které zveřejnilo MŠMT ČR, sdělujeme:

 • 1. žáci 1. a 2. ročníku se budou od středy 18. listopadu 2020 opět účastnit výuky ve škole, a to v plném rozsahu podle rozvrhu hodin (zpěv a sportovní aktivity jsou stále zakázány, dané hodiny však budou vyučovány s náhradními aktivitami, eventuálně budou využity k procvičování učiva jiných předmětů)
 • 2. organizace dané výuky bude upravena tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky jednotlivých tříd (začátek a konec výuky, přestávky, vstup do školní jídelny bude pro každou třídu individuálně upraven) – bližší informace obdrží zákonní zástupci žáků mailovou poštou
 • 3. školní družina bude pro přihlášené žáky v provozu do 16.30 hodin; ranní provoz z provozních důvodů nebude. Žáci budou ve školní družině zaměstnáni ve třídních skupinách, nebude docházet ke spojování mezi třídami
 • 4. školní jídelna bude v provozu; žáci, kteří se během distančního vzdělávání ve školní jídelně nestravovali, mají uhrazené stravné a chtějí se stravovat, se musí přihlásit
 • 5. během výuky a ve všech prostorách školy jsou žáci povinni, tak jako i všichni zaměstnanci školy, používat roušky (mimo konzumace svačiny a oběda) a dbát zvýšených hygienických opatření – desinfekce rukou (v šatně, ve třídě, na toaletě, ve školní jídelně)
 • 6. pro žáky ostatních ročníků pokračuje distanční forma vzdělávání v rozsahu, jak bylo zahájeno 14. října 2020
 • 7. žáci vyšších ročníků, kteří se i nadále budou vzdělávat distančně, mohou pokračovat ve školním stravování nebo se k němu mohou nově přihlásit. Obědy však nutno odebírat do jídlonosiče mezi 11.45 – 14.00 hodin, zadním vchodem do jídelny
  (Přihlášení nebo odhlášení stravy možno provést na webových stránkách – školní jídelna – e-strava nebo na čísle mobilního telefonu 737 044 930; zakoupit obědy možno platebním příkazem nebo vždy v pondělí a ve středu 18. 11. 2020 mezi 7.15 – 8.00 hodin v okně z parkoviště na ulici Lysohorského)
 • 8. plánované třídní schůzky proběhnout ve čtvrtek 19. 11. 2020 on-line formou; třídy 1. stupně od 16.00 hodin, třídy 2. stupně od 16.30 hodin. Bližší informace a pokyny k přihlášení obdrží zákonní zástupci žáků mailovou poštou

Mgr. Libor Kuča
   ředitel školy

Ocenění: Nejlepší čtenář - učitel

 

Od roku 2011 probíhá v knihovnách oceňování nejlepších čtenářů. V tomto roce byli oceňování nejlepší učitelé, kteří spolupracují s knihovnami. Kritérii byla pravidelná návštěva knihovny se školní třídou; účast na dalších akcích knihovny a jiné projekty; aktivní čtenář – návštěvy ve volném čase.

Čtenářem roku 2020 – nejlepším čtenářem učitelem se stala Mgr. Jana Štefková.

Slavnostní předání ocenění proběhlo v říjnu 2020.Gratulujeme paní učitelce Janě Štefkové k dosažení tohoto titulu.
 

Pokyn ředitele školy

Vážení rodiče, milí žáci,
předpokládáme, že výuka i v následujícím týdnu, tedy od 2. 11. 2020, bude probíhat distančním způsobem. Pokud dojde k aktuální změně v nastavení režimu, budeme vás informovat prostřednictvím školního webu.

Školní jídelna zajišťuje školní stravování v plném rozsahu pro žáky a zaměstnance školy.

POZOR, z provozních důvodů bude její provoz přerušen pouze v pondělí 2. 11. 2020. Všem platícím strávníkům bude oběd v tento den automaticky školní jídelnou odhlášen.

Od úterý 3. 11. 2020 bude provoz v plném rozsahu. Zákonní zástupci žáků, kteří hradí stravování převodem z účtu a kteří nemají zájem o stravování, musí odhlásit obědy sami prostřednictvím školního webu – školní jídelna – e-strava nebo telefonicky 737 044 930.

Prodej obědů v hotovosti proběhne v pondělí 2. 11. 2020 od 7.00 do 8.30 hodin a tentýž den od 11.00 do 14.00 hodin, v úterý 3. 11. 2020 od 7.15 do 8.00 hodin, vždy přes okénko z parkoviště.

Strávníci do jídelny mohou vstupovat pouze zadním vchodem od 12.00 do 14.00 hodin a musí dbát zvýšených epidemiologických a hygienických opatření.

Nařízení vlády a pokyny Krajské hygienické stanice Ostrava se průběžně aktualizují, žádáme Vás proto o sledování aktuálních sdělení a pokynů na webových stránkách školy.

Mgr. Libor Kuča

Pokyn ředitele školy

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě nařízení Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 bude provoz školy od 14. 10. 2020 zajištěn následovně:

 1. Výuka žáků 1. i 2. stupně základního vzdělávání bude probíhat pouze distanční formou podle upravených rozvrhů hodin, které budou zaslány zákonným zástupcům prostřednictvím mailu a jsou zveřejněny v Google učebně jednotlivých předmětů.
 2. Po legislativní úpravě je účast žáků na distanční formě vzdělávání povinná (§ 184 odstavec a školského zákona)
 3. Činnost školní družiny je na období od 14. 10. do 1. 11. 2020 zrušena
 4. Zájmové vzdělávání je na období od 14. 10. do 1. 11. 2020 zrušeno.
 5. Školní jídelna pro stravující se žáky zajišťuje školní stravování v plném rozsahu. Do jídelny možno vstupovat pouze zadním vchodem od 12.00 do 13.45 hodin.

Žáci, kteří se nebudou stravovat, se musí ze školního stravování odhlásit (prostřednictvím školního webu – školní jídelna, mailem na adrese  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , telefonicky 737 044 930)

Nařízení vlády a pokyny Krajské hygienické stanice Ostrava se průběžně aktualizují, žádáme Vás proto o sledování aktuálních sdělení a pokynů na webových stránkách školy.

Mgr. Libor Kuča
  Ředitel školy

Školní psycholožka

Vážení rodiče, milí žáci,
máme opět distanční vyučování. Děti nesmí do školy, musí se vzdělávat doma. Nejde jen o nemožnost účastnit se vyučování přímo ve třídě, ale mohou se objevit i další „ztráty“. Zajímalo by mne, jak vám to doma jde, co se daří? Co naopak nefunguje?

Pokud se budete chtít poradit, konzultovat, nebo se jen podělit o vaše aktuální zkušenosti, prožitky… jsem vám jako školní psycholožka k dispozici na telefonním čísle: 739 239 315, nebo na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Dále jsem na google classroom vytvořila „poradny“ pro jednotlivé ročníky. 

Hesla pro přihlášení do google classroom  - tlačítko (+) vpravo nahoře a  "Zapsat se do kurzu":

 • 1. třída: y5faaiv
 • 2. tř.:     mvgiim4 
 • 3.-5.tř.:  k5j5rn3 
 • 6.tř.:      vhpumr7 
 • 7.-8.tř.:  kfq37pr
 • 9. tř.:     rs6fn33

Přeji vám hodně sil, pevné zdraví a co nejveselejší podzimní dny,

Mgr. Martina Nováková Fabianová, školní psycholožka

Organizační opatření

Vážení rodiče,
na základě krizového opatření Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 Vám sděluji, že od 12. 10. 2020 bude výuka až do odvolání realizována na naší škole v tomto rozsahu:

1. stupeň

 • běžná výuka, stejný režim jako doposud
 • výuka plavání zrušena, místo ní běžná Tv
 • školní kroužky zrušeny

2. stupeň

v týdnu od 12. 10. – 16. 10. 2020

 • prezenční výuka: VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A - dle běžných rozvrhů
 • distanční výuka: VI. B, VII. B, VIII. B, IX. B – dle upravených rozvrhů

               v týdnu od 19. 10. – 23. 10. 2020

 • prezenční výuka: VI. B, VII. B, VIII. B, IX. B - dle běžných rozvrhů
 • distanční výuka: VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A – dle upravených rozvrhů
 • školní kroužky zrušeny

Školní družina

 • bez omezení
 • zájmové kroužky ŠD bez omezení s dodržením platných hygienických pravidel, pouze kroužek plavání zrušen

 

Školní jídelna

 • stravování 1. stupně běžně dle ukončení výuky
 • stravování žáků prezenční výuky dle ukončení výuky
 • stravování žáků distanční výuky od 12.00 do 13.00 hodin, vstup do školní jídelny zadním vchodem z ulice Lysohorského (u tělocvičen)

Informace o podmínkách se stále upřesňují, proto Vás žádám, abyste průběžně sledovali  zveřejňování těchto informací na našich webových stránkách.

Děkuji Vám za spolupráci.

Mgr. Libor Kuča
   ředitel školy

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.