Pokyn ředitele školy - režim výuky od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě nařízení Vlády ČR ze dne 6. 4. 2021 se od 12. 4. 2021 mění podmínky vzdělávání žáků v českých školách. Na naší škole budou platit tato pravidla:

 1. polovina tříd 1. stupně bude vzdělávána v týdenním cyklu prezenčně (ve škole) a druhá polovina tříd 1. stupně bude vzdělávána distančním způsobem (na dálku). Tento režim se bude vždy po týdnu rotačně měnit.
 2. v týdnu od 12. 4. do 16. 4. 2021 budou ve škole přítomni žáci těchto tříd – I. A, I. B, II. A, II. B, III. A, III. B a budou se učit podle platného školního rozvrhu v plném rozsahu. 

Ostatní třídy 4. a 5. ročníku pokračují v tomto týdnu v distanční výuce podle rozvrhu stanoveného pro distanční výuku.

 1. v týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2021 se režim výuky rotačně vymění; žáci 1., 2. a 3. ročníku budou vzděláváni distančně. Žáci 4. a 5. ročníku budou vzdělávání ve škole.
 2. žáci tříd 2. stupně pokračují v distančním vzděláváníjako doposud. Individuální konzultace pokračují podle dohodnutého rozvrhu.
 3. žáci se svými učiteli nebudou vždy ve svých třídách, některé třídy budou mít z epidemiologického důvodu třídy náhradní – upřesnění obdrží zákonní zástupci do své mailové adresy.
 4. činnost školní družiny bude v homogenních skupinách, skupinu budou tvořit žáci pouze 1 třídy. Provoz ŠD bude v plném rozsahu.
 5. školní jídelna bude v provozu jako doposud. Žáci vzdělávání ve škole budou stravování ve školní jídelně za zvýšených hygienických opatření. Žáci na distanční výuce mohou školní oběd odebírat přes venkovní okénko.
 6. prezenční výuka bude omezena o zpěv a sportovní činnosti. V daných vyučovacích hodinách (Hv, Tv) budou žáci plnit jiné vzdělávací a výchovné činnosti.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2021 jsou všichni zaměstnanci a žáci školy povinni:

 1. podstoupit před vyučováním ve škole testování, a to samoodběrem pomocí neinvazivních antigenních testů Singclean (v případě žáků 1. a 2. ročníku, kteří nejsou schopni provést test sami, je možná asistence třetí osoby - zákonný zástupce či jiná osoba písemně pověřená k provedení testování zákonným zástupcem).
 2. testování bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek na začátku vyučování v kmenové třídě, ev, v ranní družině.
 3. pondělní testování– bude-li výsledek testování u žáka pozitivní, škola kontaktuje rodiče a žák odchází domů a podstoupí ve spolupráci se svým pediatrem konfirmační PCR testování. Potvrdí-li tyto testy pozitivitu, žák zůstává v domácí léčbě a nařízené karanténě. Rodič je povinen tuto skutečnost ihned ohlásit škole.

Pokud je výsledek testu negativní, žák se s potvrzením o výsledku testování vrací do školy.

 1. čtvrteční testování – je-li výsledek testování pozitivní, domů odchází do karantény celá třída. Podle výsledku konfirmačního PCR testování daného žáka zůstává celá třída v karanténě nebo v případě negativního výsledku se všichni žáci dané třídy vrátí do školy. O výsledku testování je rodič testovaného žáka povinen informovat školu. Tyto postupy určuje KHS Ostrava.
 2. používat ve všech prostorách školy respirátor typu FFP2/KN995, v případě žáků minimálně chirurgické roušky  (výjimku tvoří doba konzumace svačiny a oběda za předpokladu, že žák sedí v lavici nebo u jídelního stolu).
 3. dodržují rozestupy, optimálně 2 m.
 4. dodržují zvýšená hygienická opatření – desinfekce rukou při vstupu do budovy školy, při vstupu do třídy, při vstupu do školní jídelny, před testováním, po návratu z toalety.
 5. třetím osobám je vstup do budovy omezen s výjimkou zákonných zástupců žáků 1. a 2. ročníku v době testování antigenním testem (pondělí a čtvrtek před zahájením výuky) s použitím respirátoru typu minimálně FFP2/KN95 a desinfekce rukou při vstupu do budovy a před testováním.

Mgr. Libor Kuča              

Užitečné odkazy:

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.