Otevření školy - 9. ročník

Vážení rodiče, milí žáci,
informujeme vás o nástupu žáků 9. ročníku do školy v souvislosti s uvolňovacími opatřeními prevence koronaviru.

Žáci 9. ročníku mají možnost nastoupit do školy k přípravě k přijímací zkoušce ke studiu na středních školách. Termín nástupu je pondělí 11. 5. 2020.

Zákonný zástupce žáka 9. ročníku je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 do 8.00 hodin. K vyjádření použijte, prosím, oficiální formulář Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, který je přílohou této zprávy. Součástí formuláře je také seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abyste zvážili tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách Vašeho dítěte.

Příprava bude probíhat vždy ve dvou dnech v týdnu, a to z matematiky a českého jazyka v rozsahu 4 hodin denně. Školní skupiny, do kterých budou žáci vřazeni, budou tvořeny maximálně 15 žáky. Složení školní skupiny se nesmí měnit po celou dobu daného režimu. Po termínu 7. 5. 2020 již není možné do školní skupiny vřadit nového žáka. V případě absence žáka je zákonný zástupce povinen nejpozději do 3 dnů své dítě škole omluvit. Bližší organizace bude zveřejněna na školním webu 7. 5. 2020 v odpoledních hodinách.

Žáci jsou povinni:

  1. být vybaveni minimálně 2 ks roušky a sáčkem na jejich uložení
  2. před vstupem do školy a při přesunu do třídy pečlivě dbát 2 metrových rozestupů s rouškou na obličeji
  3. pobývat a pohybovat se pouze ve vymezených prostorách s rozestupy 2 metrů, vždy s rouškou na obličeji (při přímé výuce rouška není podmínkou) 
  4. dodržovat stanovena hygienická pravidla – při vstupu do školy či školní šatny, při vstupu do třídy, po ukončení vyučovací hodiny, po přestávce, před vstupem do školní jídelny (bude-li v provozu) použít desinfekci rukou
  5. dodržovat sociální kontakt pouze se spolužáky své školní skupiny s patřičným rozestupem
  6. přezouvat se a odkládat svrchní oděv ve své skřínce ve školní šatně
  7. dodržovat stanovena pravidla a dbát pokynů zaměstnanců školy; opakované nedodržování pravidel a zásad je důvodem k vyřazení žáka ze školní skupiny

Vážení rodiče, rádi bychom Vás požádali o dodržení striktně stanoveného termínu k doručení  formuláře do 7. 5. 2020 do 8.00 hodin z důvodu zajištění organizace výuky.
Formulář možno odeslat podepsaný a naskenovaný elektronickou poštou nebo doručit na podatelnu školy.
V případě dostatečného zájmu škola může zajistit školní stravování ve školní jídelně od  18. 5. 2020. Tuto informaci budeme zjišťovat s nástupem žáků do školy.

Přílohy:

 

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.