Objevuj a bádej

Lesy České republiky, s.p. podpořily projekt naší školy „Objevuj a bádej“ a to poskytnutím finančního daru ve výši 50 000 Kč.

Cílem tohoto projektu je podpořit badatelsky orientované vyučování a umožnit efektivnější výchovně vzdělávací proces v oblasti přírodovědného vzdělávání na naší základní škole. Jedná se o dovybavení přírodovědné učebny mikroskopy a pořízení odborných pomůcek jak pro terénní výuku přírodopisu, tak i pro výuku v učebně, a to v předmětech přírodopis, ekologická výchova, biologická praktika a v přírodovědném kroužku.

Hlavní výstupy projektu:

  • modernizace odborné učebny přírodopisu – nákup mikroskopů a pomůcek
  • umožnění terénní výuky přírodopisu
  • využití pomůcek při výuce přírodovědných předmětů a zájmových aktivit žáků
  • naplnění průřezového tématu Environmentální výchova v rámci ŠVP Zelená do života
  • zvýšení zájmu žáků o objevování a poznávání přírody a rozvoj jejich badatelských dovedností

Zakoupené pomůcky se budou ve výuce využívat průběžné během celého školního roku. Terénní výuka bude realizována v okolí školy, v městském parku Svobody, u řeky Morávky a ve Frýdeckém lese.

Podpora Lesů ČR, s.p. jistě přispěje ke zkvalitnění a zpestření výuky přírodovědných předmětů, za což jim patří náš dík.

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.