Informace o školní družině ve školním roce 2023/24

Vážení rodiče,
na konci uplynulého školního roku jsme přijali Vaše přihlášky žáků do školní družiny. Tyto přihlášky již ve ŠD evidujeme. Doplnit či změnit údaje v přihlášce můžete 4. 9. 2023 od 7:45 do 9:00 hodin u vychovatelek ve vestibulu školy u šaten. V tuto dobu je možné ještě zapsat nové žáky.

Provoz školní družiny je v pondělí 4. 9. 2023 upraven od 8:45 do 12:00 hod.

Od úterka 5. 9. 2023 již bude v provozu ranní i odpolední družina.

Ráno od 6:00 hod. do začátku vyučování žáků a odpoledne od konce vyučování do 16:30.

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině je pro žáky navštěvující ranní i odpolední družinu stanovena na 350 Kč za jeden měsíc a pro žáky navštěvující pouze ranní družinu na 150 Kč za jeden měsíc. Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách 2x ročně, a to za období 1. a 2. pololetí školního roku zvlášť převodem z osobního bankovního účtu na účet školy popř. v hotovosti v pokladně školy.

  • Platbu za 1. pololetí školního roku 2023/2024 nutno uhradit do 30. 9. 2023 ve výši 1.750 Kč.
  • Pokud bude žák navštěvovat pouze ranní družinu, pak je nutno uhradit ke stejnému datu částku ve výši 750 Kč.

Číslo účtu, kam můžete platbu provést je 39435781, kód banky: 0100, konstantní symbol: 0308 a do poznámky uveďte jméno žáka.

Variabilní symbol pro danou platbu obdrží žáci do omluvného listu na počátku měsíce září.

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde