Den zdraví pro žáky 1. stupně

Ve čtvrtek 27. června park u naší školy opět ožil dětským štěbetáním a pobíháním mezi jednotlivými stanovišti. Tradičně se zde konal Den zdraví pro žáky 1. stupně. Děti se vydováděly nejen při různých pohybových aktivitách, ale musely prokázat své znalosti například při poskytování první pomoci, určovaly dopravní značky, vyzkoušely si přenos raněného.

Do této akce se letos zapojili žáci třídy IX. B a já jim za jejich ochotu a vstřícnost děkuji. Zhostili se svých úkolů opravdu na jedničku. Poděkování samozřejmě patří všem, kteří  jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdaru této akce a SRPŠ děkujeme za finanční podporu, díky níž jsme mohli děti potěšit malým ledovým překvapením.

 

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde