Informace k režimu výuky od 3. 1. 2022

Vážení rodiče, milí žáci, zaměstnanci školy,
na základě aktuálních informací MŠMT ČR vycházejících z mimořádných opatření MZd ČR ze dne 23. 12. 2021 a ze dne 29. 12. 2021 s platností od 3. 1. 2022 sdělujeme následující pokyny

1. Vždy v pondělí a čtvrtek bude při zahájení výuky probíhat antigenní testování na přítomnost antigenu viru SARS – CoV – 2; od 17. 1. 2022 bude testování probíhat vždy pouze v pondělí

2. Testování podstoupí všichni žáci a zaměstnanci školy (očkování proti nemoci Covid – 19 ani ochranná lhůta 180 dnů od diagnostikované nemoci Covid – 19 nemá na testování vliv)

3. Všichni žáci i zaměstnanci školy v daných dnech testování používají respirátor či ochrannou lékařskou roušku po celou dobu než proběhne testování.

4. Pokud žák či zaměstnanec školy nebude v den testování přítomen, testování se provede v den jeho příchodu

5. Škola umožní žákovi osobní přítomnost ve vzdělávání pouze tehdy, pokud:

a) podstoupí antigenní testování na přítomnost antigenu viru SARS–CoV–2 ve stanoveném termínu ve škole
b) doloží negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost SARS–CoV–2 ne starší 72 hodin nebo negativní výsledek antigenního testování na tentýž virus ne starší 24 hodin
c) nepodstoupí-li testování, bude po celou dobu poskytování vzdělávání v budově školy nebo ve venkovním prostředí používat ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky na výrobek stanovené normou ČSN EN 14683+A


6. Škola při pozitivním výsledku testování žáka ihned kontaktuje zákonného zástupce žáka, daný žák odchází domů a po obdržení SMS zprávy (nebo e-mailu) z dispečinku KHS s E-žádankou s číselným kódem si zajišťuje PCR testování; je-li výsledek PCR testování negativní, žák se s potvrzením vrací do běžné prezenční výuky; v opačném případě – pozitivním výsledku svého testování - zákonný zástupce informuje pediatra svého dítěte a školu. Lékař rozhoduje o izolaci/karanténě.

7. Ostatní třídní spolužáci s negativním výsledkem antigenního testování zůstávají v běžné prezenční výuce se zvýšenými protiepidemickými opatřeními, a to:

 • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání a pobytu ve škole (mimo konzumace svačiny a oběda, kdy žák sedí)
 • výuka probíhá v homogenní třídě, žáci se nedělí do jiných skupin
 • používání hygienického zařízení určeného školou pouze pro tyto žáky
 • ve školní jídelně sedí u vyhrazeného stolu pro žáky dané třídy a dodržují mezi sebou rozestupy 1,5 m
 • neúčastní se zájmového vzdělávání (kroužky)
 •  je-li pozitivní výsledek testování ve třídě ve čtvrtek, žáci s negativním výsledkem podstupují antigenní testování každý den při zahájení výuky do té doby, než spolužák s pozitivním výsledkem uskuteční vyšetření PCR testem. Je-li výsledek negativní, žák se vrací k prezenční výuce, je-li výsledek pozitivní, KHS/lékař rozhoduje o izolaci žáka a karanténě spolužáků.

8. Ostatní protiepidemiologická opatření zůstávají v platnosti:

 • zvýšená hygiena rukou
 • ochrana dýchacích cest – respirátor či lékařská jednorázová rouška (u žáků do 15 let věku) se používá ve všech společných prostorách školy mimo přímou výuku, kdy žák sedí v lavici (netýká se zaměstnanců bez očkování)
 • do budovy školy nevstupují osoby s příznaky nemoci covid – 19
 • objeví-li se během výuky žák s příznaky nemoci covid – 19, odchází do jiné místnosti a čeká na vyzvednutí zákonným zástupcem a odchází domů (výjimku tvoří žáci alergici apod. po předložení potvrzení od pediatra)
 •  objeví-li se zaměstnanec s danými příznaky, ihned odchází z budovy škol

Z důvodů možných změn nastaveného režimu prosíme o sledování informací na školním webu.

Ve Frýdku-Místku dne 31. 12. 2021

Mgr. Libor Kuča
ředitel školy

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.