Pokyn ředitele školy - organizace vzdělávání od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě informací k provozu škol od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021, které vydalo MŠMT ČR na základě usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020, sdělujeme, že výuka a vzdělávání budou od 4. 1. 2021 organizovány na naší škole následovně:

  • 1) prezenční výuky ve škole se účastní žáci 1. a 2. ročníku v plném rozsahu podle platného rozvrhu hodin; organizace dané výuky bude upravena tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky jednotlivých tříd (začátek a konec výuky, přestávky, vstup do školní jídelny bude pro každou třídu individuálně upraven). BLIŽŠÍ INFORMACE obdrží zákonní zástupci žáků mailovou poštou.
  • 2) žáci ostatních ročníků – od 3. po 9. ročník se účastní distanční výuky v rozsahu podle upravených rozvrhů hodin pro distanční výuku v prostředí Google Classroom. Při distanční výuce se žáci aktivně účastní online výuky, samostatně plní domácí zadání, a to nejen v předmětech online vyučovaných, ale také v dalších předmětech. Tato zadání budou zveřejňována v daném prostředí Google Classroom (jedná se převážně o vzdělávací předměty výchovného charakteru na 2. stupni)
  • 3) školní družina je v provozu; ranní provoz začíná od 6.30 hodin, odpolední provoz končí v 16.30 hodin. Žáci budou zaměstnáni ve třídních skupinách, nebude docházet ke spojování žáků různých tříd.
  • 4) školní jídelna je v provozu; žáci 1. a 2. ročníku se stravují v běžném režimu – se zvýšenými hygienickými opatřeními a individualizovaným vstupem jednotlivých tříd. Žáci vyšších ročníků s distančním vzděláváním mají nárok na dotovanou stravu. Výdej do jídlonosiče venkovním okýnkem v době mezi 12.30 – 13.50 hodin. POZOR, žáci s uhrazeným stravným, kteří se nechtějí účastnit školního stravování, musí sami provést odhlášení
  • 5) žáci ve škole jsou povinni, stejně jako všichni zaměstnanci školy, během výuky a ve všech prostorách školy používat roušky (mimo konzumace svačiny a oběda) a dbát zvýšených hygienických opatření – desinfekce rukou (v šatně, ve třídě, na toaletě, ve školní jídelně) a snažit se dodržovat rozestupy
  • 6) při vzdělávání jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv; plánovaný lyžařský kurz se nekoná
  • 7) do budovy školy je omezen vstup a pohyb třetím osobám
  • 8) zájmové kroužky se nekonají; tělocvičny nejsou v provozu
  • 9) na venkovním školním sportovišti mohou v rámci volnočasových aktivit sportovat maximálně 2 osoby

Mgr. Libor Kuča
  ředitel školy

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.