Pokyn ředitele školy

Vážení rodiče,
milí žáci,na základě informací k provozu škol od 18. 11. 2020, které zveřejnilo MŠMT ČR, sdělujeme:

  • 1. žáci 1. a 2. ročníku se budou od středy 18. listopadu 2020 opět účastnit výuky ve škole, a to v plném rozsahu podle rozvrhu hodin (zpěv a sportovní aktivity jsou stále zakázány, dané hodiny však budou vyučovány s náhradními aktivitami, eventuálně budou využity k procvičování učiva jiných předmětů)
  • 2. organizace dané výuky bude upravena tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky jednotlivých tříd (začátek a konec výuky, přestávky, vstup do školní jídelny bude pro každou třídu individuálně upraven) – bližší informace obdrží zákonní zástupci žáků mailovou poštou
  • 3. školní družina bude pro přihlášené žáky v provozu do 16.30 hodin; ranní provoz z provozních důvodů nebude. Žáci budou ve školní družině zaměstnáni ve třídních skupinách, nebude docházet ke spojování mezi třídami
  • 4. školní jídelna bude v provozu; žáci, kteří se během distančního vzdělávání ve školní jídelně nestravovali, mají uhrazené stravné a chtějí se stravovat, se musí přihlásit
  • 5. během výuky a ve všech prostorách školy jsou žáci povinni, tak jako i všichni zaměstnanci školy, používat roušky (mimo konzumace svačiny a oběda) a dbát zvýšených hygienických opatření – desinfekce rukou (v šatně, ve třídě, na toaletě, ve školní jídelně)
  • 6. pro žáky ostatních ročníků pokračuje distanční forma vzdělávání v rozsahu, jak bylo zahájeno 14. října 2020
  • 7. žáci vyšších ročníků, kteří se i nadále budou vzdělávat distančně, mohou pokračovat ve školním stravování nebo se k němu mohou nově přihlásit. Obědy však nutno odebírat do jídlonosiče mezi 11.45 – 14.00 hodin, zadním vchodem do jídelny
    (Přihlášení nebo odhlášení stravy možno provést na webových stránkách – školní jídelna – e-strava nebo na čísle mobilního telefonu 737 044 930; zakoupit obědy možno platebním příkazem nebo vždy v pondělí a ve středu 18. 11. 2020 mezi 7.15 – 8.00 hodin v okně z parkoviště na ulici Lysohorského)
  • 8. plánované třídní schůzky proběhnout ve čtvrtek 19. 11. 2020 on-line formou; třídy 1. stupně od 16.00 hodin, třídy 2. stupně od 16.30 hodin. Bližší informace a pokyny k přihlášení obdrží zákonní zástupci žáků mailovou poštou

Mgr. Libor Kuča
   ředitel školy

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.