Zlepšení klimatu třídy

Optimální vztahy mezi spolužáky, ale také pocit důvěry a jistoty vyplývající ze vztahu vyučujících a jejich žáků, to byla snaha, se kterou jsme vstupovali do tvorby projektu Zlepšení klimatu třídy.


Pro tento školní rok škola získala podporu dotačního programu Moravskoslezského kraje Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017. Díky tomuto projektu byly finančně podpořeny aktivity směřující ke zlepšení klimatu v jednotlivých třídních kolektivech.
 

V září se žáci 6. ročníku zúčastnili třídenního adaptačního pobytu a žáci 1. tříd absolvovali adaptační aktivity v rámci dopoledního vyučování. V obou případech se žákům věnovali odborní lektoři a spolu s třídními učiteli nacvičovali techniky sebepoznávání a efektivní komunikace. Žáci ostatních tříd 1. a 2. stupně dali nahlédnout prostřednictvím monitoringu do světa atmosféry třídy a školních vztahů. Tato zjištění se stala odrazovým můstkem pro následující aktivity a konzultovaná témata pro jednotlivé třídnické hodin, které během školního roku třídní učitelé připravují.

Věříme, že jednotlivé aktivity pomohou posílit zdravé vztahy mezi spolužáky a povedou ke zlepšení klimatu jednotlivých tříd.

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde