Úvod

 

Sport pro žáky a pedagogy naší školy není jen slovo, ale skutečná vize, která nás provází od vzniku školy v roce 1993. Filosofie našich pedagogů je vést žáky k vytváření trvalého kladného vztahu ke sportování. Za dobu činnosti školy se nám daří naši vizi úspěšně naplňovat pomocí pestré škály pohybových aktivit, které našim žákům každoročně nabízíme.

Výkonnostní sport na naší škole představují především sportovní gymnastika, házená chlapců, volejbal děvčat, sportovní gymnastika a plavání.

Žáci a jejich učitelé, opakovaně zažívají významné sportovní úspěchy v soutěžích nejen na krajské, ale i na republikové úrovni. Tyto úspěchy jsou výsledkem mnoholeté práce celého kolektivu, kterému se snaží vedení školy vytvářet dobré podmínky.