Plavání

  • Pravidelné plavání pomáhá člověku především v období růstu, ke správnému formování páteře, k symetrickému vývoji vnitřních orgánů, především srdce a plic. Plavání odstraňuje únavu, jak duševní, tak tělesnou. Tepelná vodivost vody je přibližně 25x větší než vodivost vzduchu. U dětí, které ještě nemají vyvinutý termoregulační systém, je poměrně rychle zajištěno jeho vybudování a zlepšení životních funkcí přirozeným střídáním různých tepelných hodnot ve vodě a na vzduchu. Otužilejší jedinec má zvýšenou odolnost proti různým nemocem z nachlazení.
  • Děti z plavecké třídy (již od 1. třídy) absolvují 1 hodinu Tv v bazénu školy. Další hodina plavání, která navazuje ihned po výuce, je hrazena z projektu města F-M "Centrum sportu". Předpokládáme, že vybudujeme u dětí kladný vztah k danému sportu, čímž se děti stanou členy Plaveckého oddílu F-M*. Plavecký oddíl F-M je zapojen do soutěží plaveckých oddílu TJ. K masovému rozvoji tohoto zdravého sportu dvakrát ročně pořádáme plavání pro předškoláky a žáky mladšího školního věku.
  • Při vstupu do oddílu rodiče dítěti zakoupí plavky / pro holčičky vcelku /, plaveckou čepici a brýle.
  •  Naši vizi je v průběhu prvních čtyř let naučit děti techniku všech plaveckých způsobů, účastnit se závodů na městské, krajové a později i celorepublikové úrovni.