Výroční zpráva o poskytování informací za předcházející kalendářní rok 2017

Výroční zpráva
o poskytování informací za předcházející kalendářní rok 2017
na Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
podle zákona 106/1999 Sb.

  • 1. Podané písemné žádosti o informace – počet: 0 ks
  • 2. Podaná odvolání proti rozhodnutí – počet: 0 ks
  • 3. Opis podstatné části rozsudku, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace: 0 ks
  • 4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona 0 ks
  • 5. Další informace vztahující se k uplatnění zákona 109/1999 Sb.

veřejnost, zaměstnanci ani rodičovská veřejnost nevyužili v daném období možnosti o poskytnutí informací vyplývající ze znění daného zákona

  • 6. Zprávu zpracoval ve Frýdku-Místku dne 21. 2. 2018 Mgr. Libor Kuča