Kritéria a podmínky pro přijetí žáka do 1. ročníku

základního vzdělávání pro školní rok 2021-2022
na Základní školu Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

 

1)         Plánovaný počet zapsaných žáků

Dostatečná kapacity školy umožňuje přijmout děti ze spádových i nespádových ulic. 

(Ve všech třídách bude realizována výuka písma Comenia Script a výuka anglického jazyka od 1. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně).

2)         Termín

Zda se zápis bude konat v tomto školním roce bez osobní účasti dětí nebo spolu s dětmi, rozhodnou aktuální opatření vyhlášená v souvislosti s epidemiologickou situací. Zákonní zástupci podají  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání v 1. ročníku, ev. Žádost o odklad povinné školní docházky v termínu

19. 4. a 20. 4. 2021

3)         Školský obvod tvoří ulice:

Bavlnářská, Bedřicha Václavka, Černá cesta, Dobrovského, Dr. M. Tyrše, Dr. Petra, Dvorská, Hlavní třída, J. Božana, Jana Čapka, Jiřího Mahena, Jiřího z Poděbrad, Josefa Kavky, Kostikovo náměstí, Kpt. Nálepky, Krátká, Lipová, M. Chasáka, Malá, Mikoláše Alše, Na Podvolání, Na Poříčí, Na Veselé, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nádražní, Národních mučedníků, Nové Dvory-Hlíny, Nové Dvory-Kamenec, Nové Dvory-Podhůří, Nové Dvory-Vršavec, Novodvorská, Ó. Łysohorského, Okružní, Panské Nové Dvory, Pekařská, Pod Zámečkem, Podlesní, Potoční, Přemyslovců, Příkrá, Růžová, Sadová, Slavíčkova, Slezská, Sokola Tůmy, Spojovací, Staroměstská, Svatoplukova, Šeříková, Těšínská, tř. T. G. Masaryka, Třešňová, V Zahradách, Viléma Závady.

4)         Věk dítěte

Základní škola zapíše k základnímu vzdělávání do 1. ročníku, podle § 36 odst. 3 zákona

č. 561/2004 Sb., školského zákona, dítě, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce a dosáhne-li k zahájení nového školního roku šesti let svého věku. (tedy děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015).

Je-li dítě narozené v období od září 2015 do konce prosince 2015, může být přijato k plnění povinné školní docházky, a to za podmínky, že přijetí doporučí školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC).

Je-li dítě narozené v období od ledna 2016 do konce června 2016, může být přijato k plnění povinné školní docházky, a to za podmínky, že přijetí doporučí školské poradenské zařízení

a odborný lékař. Daná doporučení přiloží zákonný zástupce k žádosti o přijetí.

Žádost o přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku podávají také zákonní zástupci dítěte, kterému byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky.

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 • Žádost o přijetí naleznete ve formátu pdf  nebo ke stažení ve formátu doc* .

5)         Další doporučení pro rodiče

Je vhodné a velmi potřebné, aby byla škola informována zákonnými zástupci dítěte o údajích potřebných k nastavení vhodných podmínek pro budoucí vzdělávání žáka:

 • o znevýhodnění dítěte, v duchu § 16 školského zákona, o mimořádném nadání, o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti v předškolním vzdělávání a o doporučeních školského poradenského zařízení, má-li je zákonný zástupce k dispozici
 • o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních specifikách, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 6)        Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době konání zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží základní škola, podle § 36 odst. 4 školského zákona, začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Žádá-li zákonný zástupce dítěte o odklad povinné školní docházky, musí k dané žádosti přiložit 2 odborné posudky, které odklad doporučí.

Posudky a vyjádření vydává:

 • pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum a
 • odborný lékař (pediatr) nebo klinický psycholog.

Doporučení nutno přiložit ihned k žádosti o odklad nebo k podané žádosti dodat nejpozději do 31. 5. 2021.

V případě zvažování odkladu doporučujeme zákonným zástupcům zajistit si návštěvu u výše uvedených zařízení ještě před konáním zápisu. Oba odborné posudky tak lze doložit spolu s Žádostí o odklad v době zápisu.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Žádost o odklad naleznete ve formátu pdf  nebo ke stažení ve formátu doc*.

7)         Oznámení o přijetí

Zákonní zástupci budou o rozhodnutí informováni písemnou formou a zároveň se rozhodnutí oznámí zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí, a to:

 • na webových stránkách školy www.11zsfm.cz
 • na vývěsce na vstupních dveřích školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Ve Frýdku-Místku dne 24.3.2021
           Mgr. Libor Kuča
              ředitel školy

 

*Upozornění:

 • Nové verze prohlížeče Chrome neumožňují z bezpečnostních důvodů přímo stahovat dokumenty doc. Klikněte tedy na odkaz pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Uložit odkaz jako...
 • nebo můžete použít jiný prohlížeč např. Edge,
 • případně napište na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a dokumenty vám zašleme.
   

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.