Ukončení projektu Šablony II

UKONČENÍ PROJEKTU OTEVŘENÁ ŠKOLA V ŠABLONÁCH II

Od 1. 9. 2019 realizovala naše Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu Otevřená škola v Šablonách II pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012876.

Projekt bude ukončen 31. 8. 2021. Celková částka, kterou jsme na realizované aktivity vyčerpali, činila 1 722 857,-.

Podařilo se nám splnit cíle projektu, kterými byly především osobnostně profesní rozvoj pedagogů ZŠ i ŠD prostřednictvím DVPP, dále vzájemná setkávání a sdílení zkušeností pedagogů školy při společném vzdělávání žáků, a to personálním posílením o školního asistenta a školního psychologa, zařazení žáků se SVP do hlavního vzdělávacího proudu pomocí aktivit (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem), zapojení odborníků z praxe do výuky a realizace projektových dnů ve škole i mimo školu.

Zrealizované aktivity na ZŠ

 • Badatelský klub  - 3 kluby
 • Doučování žáků – 12 skupin
 • Projektový den ve škole – 11 dnů/aktivit
 • Projektový den mimo školu – 3 dny/aktivity
 • Vzdělávání pedagogů – cizí jazyky – podpořeni 3 pedagogové
 • Vzdělávání pedagogického sboru – inkluze – podpořeno 15 pedagogů

Aktivity ŠD

 • Čtenářský klub – 4 kluby
 • Klub zábavné logiky a deskových her – 3 kluby
 • Projektový den v ŠD – 14 dnů/aktivit
 • Projektový den mimo ŠD – 8 dnů/aktivit
 • Vzdělávání pedagogů – čtenářská gramotnost – 1 podpořený pedagog
 • Vzdělávání pedagogů – matematická gramotnost – 2 podpoření pedagogové
 • Vzdělávání pedagogů – osob. sociální rozvoj – 6 aktivit / 5 podpořených pedagogů
 • Vzdělávání pedagogů – polytechnické vzdělávání – 2 podpoření pedagogové
 • Vzdělávání pedagogů – ICT – 3 podpoření pedagogové
 • Vzdělávání pedagogů – kulturní povědomí a vyjádření – 2 podpoření pedagogové
 • Nové metody – ICT – 4 podpoření pedagogové
 • Nové metody – kulturní povědomí a vyjádření – 6 aktivit/ 4 podpoření pedagogové

V důsledku dlouhodobého uzavření škol v době koronavirové pandemie se nám nepodařilo zrealizovat 3 šablony Zapojení odborníka z praxe do výuky na ZŠ, 1 šablonu Badatelského klubu na ZŠ a 1 šablonu deskových her v ŠD.

Od 1. 9. 2021 bude škola realizovat nový projekt Otevřená škola v Šablonách III.