Matematické soutěže

Dne 22. března 2019 proběhla také na naší škole mezinárodní soutěž Matematický klokan.

V jednotlivých kategoriích byli nejúspěšnějšími řešiteli:

 • kategorie CVRČEK (2. a 3. r.)
  1. místo Daniela a Veronika Dankové, Zuzana Kocychová
 • kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. r.)
  1. místo Jakub Mach, 2. místo Radim Pástor, 3. místo Karolína Kociánová
 • kategorie BENJAMÍN (6. a 7. r.)
  1. místo Richard Stalmach, 2. místo Martin Maschke, 3. místo Radek Mikuš
 • kategorie KADET (8. a 9. r.)
  1. místo Iveta Stuchliková a Martin Papala, 3. místo Dominik Jurášek

Mezi oblíbené matematické soutěže patří Pythagoriáda. V pátek 5. dubna 2019 žáci
5., 6., 7. a 8. ročníku řešili patnáct příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování.
Nejlepších výsledků dosáhli:

 • 5. r. - Hanka Konečná, Adam Kopečný Jakub Mach
 • 6. r. - Radek Mikuš Jan Pelc
 • 7. r. - Martin Maschke Richard Stalmach
 • 8. r. - Marek Lisztwan Magdalena Adamcová

Úspěšnými řešiteli a postupujícími do okresního kola jsou Martin Maschke (VII. A)
a Richard Stalmach (VII. A). Naši školu budou reprezentovat 28. května 2019 v okresním kole.

V lednu a dubnu 2019 se konala okresní kola Matematické olympiády. Naši školu reprezentovali žáci 5. ročníku Klára Urbišová, Karolína Kociánová, 6. ročníku Michaela Šebestová, Radek Mikuš, Jan Pelc, Michal Vojáček a žák 7. ročníku Richard Stalmach. Úspěšnými řešiteli se stali Radek Mikuš, Jan Pelc a Richard Stalmach.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.