Sdružení rodičů a přátel školy - informace o činnosti

Milí rodiče,

se začátkem nového školního roku a blížícími se třídními schůzkami, kdy se opět potkáme osobně na půdě školy, bychom vám rádi připomněli činnost Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ).

K čemu slouží SRPŠ a proč vybíráme příspěvek?

Každá třída má své volené zástupce z řad rodičů, kteří se pravidelně setkávají. SRPŠ na svých schůzích projednává realizaci a zapojení do jednotlivých akcí jako je např. Mikulášský jarmark, Karneval školní družiny, Den otevření dveří apod.

Kromě veřejných akcí se zaměřuje i na přímou podporu žáků formou odměn. Jedná se např. o odměny za jejich zásluhy v reprezentaci školy na olympiádách a soutěžích či příspěvky celým skupinám žáků na lyžařské kurzy, autobusovou dopravu, soustředění apod.

Ač se zdá, že se v minulém školním roce nekonaly žádné akce, kde by bylo SRPŠ „vidět“, bylo sdružení stále aktivní ve své činnosti.

Jako každý rok, i v tom minulém, zajistilo mikulášskou nadílku a ocenilo nejlepší žáky třídy knižními odměnami. Odměny SRPŠ putovaly úspěšným žákům např. chemické, biologické, matematické či dějepisné olympiády. Sdružení se podílí i na akci ke Dni zdraví a na preventivních programech – přednáškách, které realizuje škola pro své žáky.

Loni poprvé se podílelo i na rozloučení s žáky devátých ročníků zakoupením upomínkových předmětů a „vyprovodilo“ žáky pátých ročníků na II. stupeň příspěvkem na velký závěrečný výlet.

Jelikož neproběhlo čerpání finančních příspěvků v takové výši, jako běžný školní rok, zrodila se myšlenka ocenit všechny žáky naší školy. Za jejich snahu, nasazení a píli v nelehkém školním roce, kdy se museli všichni vypořádat s velmi nestandartními podmínkami pro vzdělání.

Ať už šla někomu distanční výuka lépe a jinému méně, SRPŠ si uložilo jasný cíl – ocenit každého.

Vážíme si toho, že sdružení poskytlo balíček opravdu všem žákům, i těm, za které rodiče příspěvek neuhradili, nedělalo rozdíly a tak nechtělo vyčlenit žádného žáka.

A tak vzniklo během pár dní skoro 460 balíčků plných sladkých odměn, mírně se lišící pro první a druhý stupeň. Věříme, že vykouzlily úsměv a radost každému, kdo jej obdržel.

Pokud si budete letos klást otázku, zda má příspěvek pro SRPŠ smysl, tak věříme, že opravdu má. I když je někdy pro vás jeho činnost neznámá či neviditelná, tak balíček, který dítě přineslo domů, odměna za olympiádu, levnější cesta autobusem do divadla či na lyžařský kurz nebo dárek ke dni dětí už bude trochu viditelnější připomínkou.

Zástupci SRPŠ přejí všem rodičům a žákům pevné zdraví a úspěšný školní rok.

Sdružení rodičů a přátel školy zasedá v tomto složení:

Předseda: Dagmar Brettschneiderová

Místopředseda: Martina Šuláková

Pokladník: Anna Dužyková

Členové: Dana Pacalová, Věra Rosičková, Eva Čubová, Šárka Jarošková, Andrea Žvaková, Kateřina Adámková, Martina Nováková Fabianová, Markéta Vařechová, Silvie Golová, Daniela Surovcová, Pavel Lukáč, Sylva Urbišová, + zástupci letošních prvních ročníků