Pokyn ředitele školy - upřesnění podmínek zahájení nového školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

rád bych Vás přivítal v novém školním roce 2021/2022 a všem popřál, aby byl klidnější, než ten předcházejí, abychom měli možnost pracovat a věnovat se svým každodenním povinnostem bez zbytečných komplikací.

Přál bych si, aby naše škola pro Vás byla místem každodenního nového poznání, abychom si zde pěstovali prostředí, ve kterém se budete rádi setkávat se svými spolužáky, kamarády, se svými učiteli a měli pocit dobrého zázemí pro své vzdělávání a svůj rozvoj.

Začátek nového školního roku bude opět poznamenán mimořádnými opatřeními, které si vyžaduje současná epidemiologická situace a které vycházejí z metodického pokynu MŠMT a MZd ČR ze dne 20. 8. 2021. Chtěl bych Vás požádat o pochopení nastalé situace a dodržování následujících pokynů:

  1. Při vstupu do budovy školy je nutná desinfekce rukou (a pak ve třídě, při vstupu do odborné učebny a do školní jídelny)
  2. Do budovy školy nesmí vstoupit nikdo, u něhož jsou prokazatelné příznaky nemoci Covid-19
  3. Ve všech společných prostorách školy všichni používají respirátor či chirurgickou roušku k zakrytí úst a nosu (výjimku mohou tvořit zdravotně znevýhodněni, kteří mají doporučení odborného lékaře)
  4. 1. září (žáci 1. ročníku 2. září), 6. září a 9. září musí všichni žáci a zaměstnanci školy podstoupit testování antigenními testy, které proběhne vždy v jednotlivých třídách na začátku vyučování. Dané testování se netýká žáků a zaměstnanců školy, kteří mají alespoň 14 dnů po ukončeném očkování proti Covidu-19, nebo jsou ve 180denní lhůtě po prokázání nemoci Covid-19, nebo se prokážou testováním na jiném místě, ne starším 72 hodin v případě PCR testu nebo 48 hodin antigenním testem. Vše je potřeba doložit patřičným potvrzením.

U žáků 1., 2. nebo 3. ročníku může v případě zájmu přijít 1 zákonný zástupce otestovat své dítě v dané dny přímo školy. Dané testování však nebude probíhat v kmenové třídě, ale ve speciální místnosti, kam bude rodič s dítětem doprovozen z vrátnice zaměstnancem školy.  

  1. Vstup „třetích“ osob do budovy školy je striktně omezen. Žáky 1. ročníku může k slavnostnímu zahájení do třídy doprovodit zákonný zástupce.
  2. Během výuky, kdy žáci sedí ve svých lavicích, žáci a učitelé respirátory či roušky používat nemusí. Výjimku tvoří pouze žáci, kteří nepodstoupí testování. Ti musí respirátor či roušku používat po celou dobu pobytu ve škole. Tito žáci v hodinách HV nesmí zpívat a v TV cvičit.
  3. V případě zdravotních problémů či zdravotní nevolnosti budou žáci umístěni do speciální místnosti a rodiče telefonicky vyzváni, aby si bezodkladně své dítě vyzvedli a situaci řešili s pediatrem. Stejně se bude postupovat v případě, kdy se u žáka prokáže pozitivní výsledek při testování.
  4. Nastane-li situace, že se 50 % a více žáků ve třídě dostane do karantény či onemocní, bude v dané třídě pro tuto skupinu zahájena distanční výuka.