Usnadnění distanční výuky díky zápůjčce notebooků.

Jménem dětí a učitelů naší školy bychom chtěli  poděkovat firmě CS21 NextNet, zastoupené panem Mgr. Jiřím Čončkou, a Rotary klubu Frýdek-Místek a Kopřivnice, zastoupené panem Ing. Ivem Francem, za zapůjčení deseti notebooků k bezplatnému užívání, a to po celou dobu distanční výuky.

Velmi si vážíme toho, že se v současné nelehké době ochotně a bez váhání nabídli k zapůjčení tohoto technického zařízení, které je nezbytné k práci při on-line výuce. Všem nám tím velmi pomohli a umožnili tak snadnější komunikaci žáků se svými učiteli. Kapacita technického vybavení školy se tím významně posílila a škola tak mohla pomoci s IT výbavou většímu počtu žáků.

Za to jim patří velký dík.