www.11zsfm.cz - Úvodní stránka 11.Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku, sportovní škola zaměřující se na výuku cizích jazyků http://www.11zsfm.cz/info/index.php/aktuality Čt, 21 Bř 2019 08:05:21 +0000 Joomla! 1.6 - Open Source Content Management cs-cz Jedenáctka pomáhá http://www.11zsfm.cz/info/index.php/aktuality/47-ze-zivota-skoly/1032-jedenactka-pomaha http://www.11zsfm.cz/info/index.php/aktuality/47-ze-zivota-skoly/1032-jedenactka-pomaha

 

V letošním školním roce probíhá na naší škole již 17. ročník projektu Zachraňme strom, adoptujme zvíře. Snažíme se vést děti k ekologickému myšlení, děti se učí, že starý papír se dá recyklovat a znovu využít.

Kromě toho za odevzdaný papír získáváme finanční prostředky, které posíláme do ZOO v Ostravě na adopci medvěda ušatého. Letos jsme se rozhodli, že pomůžeme i jinde.

Částkou 1300 Kč jsme přispěli na rozšíření první evropské soukromé rezervace Vlčia na Slovensku v pohoří Čergov a stali jsme se tak symbolickými vlastníky stromu. Rezervace je typická tím, že se v ní nezasahuje do vývoje lesa, netěží se dřevo, neodstraňují se mrtvé stromy, nic se nesází a nepoužívají se chemické postřiky.

Dále jsme zaslali 1150 Kč nadaci Člověk v tísni. Tyto peníze poputují díky nadaci k lidem, kteří to skutečně potřebují. Přečtěte si jejich příběhy.

příběh_1 (pdf)

příběh_2 (pdf)

příběh_3 (pdf)

Děkujeme všem, kteří přispívají sběrem papíru na dobrou věc.


]]>
snajdrova@11zsfm.cz (Mgr. Radomíra Střížová) Po, 18 Bř 2019 12:26:29 +0000
Turnaj ve vybíjené http://www.11zsfm.cz/info/index.php/aktuality/48-o-sportu/1031-turnaj-ve-vybijene http://www.11zsfm.cz/info/index.php/aktuality/48-o-sportu/1031-turnaj-ve-vybijene

 

V pátek 15. března se na 1. ZŠ ve Frýdku konalo okrskové kolo ve vybíjené. Zúčastnilo se ho 5  smíšených týmů 4. a 5. ročníků.

Naši školu reprezentovalo 12 chlapců. Boj o postup do okresního kola byl dramatický až do konce. Našim chybělo štěstíčko, obsadili celkově 3. místo.

Kluci hráli skvěle a se srdcem, patří jim velký dík.

 


]]>
snajdrova@11zsfm.cz (Mgr. Jarmila Maralíková) So, 16 Bř 2019 17:57:59 +0000
Zápis do 1. ročníku 2019 – 2020 http://www.11zsfm.cz/info/index.php/aktuality/47-ze-zivota-skoly/1026-zapis-do-1-rocniku-2019-2020 http://www.11zsfm.cz/info/index.php/aktuality/47-ze-zivota-skoly/1026-zapis-do-1-rocniku-2019-2020 K zápisu na školní rok 2019 - 2020 se dostaví děti, které se narodily v období od 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 a dosáhly šesti let, ať už jsou zralé či nikoli.

K zápisu se musí dostavit i rodiče, kteří hodlají žádat odklad. Rodičům bude vydán formulář Žádost o odklad školní docházky, který vyplněný a doplněný zprávou z PPP a zprávou odborného lékaře nebo klinického psychologa doručí řediteli školy co nejdříve, nejpozději však do 31. 5. 2019. O odkladu rozhoduje ředitel školy, který zašle Rozhodnutí o odkladu nebo odklad zamítne.

Zápisu se musí zúčastnit i děti, jimž byla v minulém školním roce školní docházka odložena.

K zápisu mohou i ty děti, kterým bude šest až v období od 1. září do 31. prosince 2019 – toto záleží na úvaze rodičů. V tomto případě má však škola právo vyžádat si posudek z pedagogicko-psychologické poradny o zralosti dítěte, anebo přímo z kapacitních či jiných důvodů rozhodnout o nepřijetí.

K zápisu lze jít do kterékoli školy, kde probíhá základní školní docházka. Zákonní zástupci mají možnost zvolit pro své dítě školu na základě svého uvážení.V případě nepřijetí na vybranou školu, většinou z důvodu převisu přihlášených žáků, má povinnost přijmout žáka spádová škola – tedy škola v obvodě.


]]>
janoscova@11zsfm.cz (Mgr. Táňa Janošcová) Po, 11 Bř 2019 09:51:36 +0000
Výtvarná soutěž školních družin http://www.11zsfm.cz/info/index.php/aktuality/50-souteze/1030-vytvarna-soutez-skolnich-druzin http://www.11zsfm.cz/info/index.php/aktuality/50-souteze/1030-vytvarna-soutez-skolnich-druzin Ve čtvrtek 28. února 2019 proběhla na 5.ZŠ Elišky Krásnohorské ve Frýdku- Místku výtvarná soutěž městských školních družin, které se zúčastnili i žáci naší školy Viktorie Pavelková, Jakub Zahradník, Eliška Nitrová, Vojtěch Jarošek a Veronika Gurecká.

Soutěž probíhala na vylosované téma PIRÁTI. Děti se musely domluvit a všichni týmově malovali jen na jeden výkres. Spolupráce se vyplatila a naše děti získaly diplom za první místo.

Všem soutěžícím gratulujeme k úspěšnému reprezentování naší školy.  


]]>
krubl@email.cz (Jindra Pukovská) Po, 11 Bř 2019 09:50:40 +0000
Den otevřených dveří s Machem a Šebestovou na naší škole http://www.11zsfm.cz/info/index.php/aktuality/47-ze-zivota-skoly/1028-den-otevrenych-dveri-s-machem-a-sebestovou-na-nasi-skole http://www.11zsfm.cz/info/index.php/aktuality/47-ze-zivota-skoly/1028-den-otevrenych-dveri-s-machem-a-sebestovou-na-nasi-skole Ve čtvrtek 28. února skončila výuka jako každý jiný školní den. Odpoledne však ve škole zůstali všichni učitelé a mnozí žáci, kteří společně připravili program pro rodiče a budoucí prvňáčky v rámci Dne otevřených dveří s Machem a Šebestovou.


]]>
janoscova@11zsfm.cz (Mgr. Táňa Janošcová) Út, 05 Bř 2019 16:53:36 +0000
Olympiáda v anglickém jazyce http://www.11zsfm.cz/info/index.php/aktuality/50-souteze/1025-olympiada-v-anglickem-jazyce http://www.11zsfm.cz/info/index.php/aktuality/50-souteze/1025-olympiada-v-anglickem-jazyce
Dne 27. února 2019 se na naší škole již tradičně uskutečnilo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Žáci si poměřili své znalosti ve třech oblastech: práci s textem, poslechu a ústním projevu na dané téma. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Kategorie I.A je určena mladším žákům z 6. a 7. tříd a v kategorii II.A soutěží osmáci a deváťáci. Celkem se tento den na naší škole sešlo 59 žáků z jiných škol.

 

11. ZŠ reprezentovali letos dva chlapci. Daniel Dias z 8.B v kategorii II.A obsadil 18. – 20. místo. Martin Špaček ze 7.B soutěžil v kategorii I.A a jeho znalosti anglického jazyka porota ohodnotila úžasným prvním místem!!!

Oběma našim soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k dosaženému umístění.


]]>
krubl@email.cz (Mgr. Iva Novotná) Po, 04 Bř 2019 15:01:38 +0000
Pravidla a kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2019-2020 http://www.11zsfm.cz/info/index.php/aktuality/47-ze-zivota-skoly/1027-pravidla-a-kriteria-pro-prijeti-zaku-do-1-rocniku-zakladniho-vzdelavani-pro-skolni-rok-2019-2020 http://www.11zsfm.cz/info/index.php/aktuality/47-ze-zivota-skoly/1027-pravidla-a-kriteria-pro-prijeti-zaku-do-1-rocniku-zakladniho-vzdelavani-pro-skolni-rok-2019-2020 Vážení rodiče,

v tomto dokumentu naleznete informace potřebné pro zápis Vašich dětí do 1. ročníku základního vzdělávání na naší škole.


]]>
kuca@11zsfm.cz (Mgr. Libor Kuča) Po, 04 Bř 2019 14:24:52 +0000
Zápis do 1. ročníku http://www.11zsfm.cz/info/index.php/aktuality/47-ze-zivota-skoly/1017-den-otevrenych-dveri-a-zapis-do-1-rocniku http://www.11zsfm.cz/info/index.php/aktuality/47-ze-zivota-skoly/1017-den-otevrenych-dveri-a-zapis-do-1-rocniku


Vybíráte školu pro vaše sítě? Víte, že si každý rodič pro své dítě může školu vybrat?

 

 

Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 nabízí:

 •  Školní vzdělávací program Zelená do života
 •  Pohybový kroužek pro děti od 4 do 9 let Děti na startu – jediná škola v okrese
 •  Hodina pohybu navíc - pohybový kroužek pro žáky 1. – 3. ročníku
 •  Dietní stravování pro žáky, vyhlášená školní kuchyně
 •  Plavání - v rámci školního vzdělávacího programu na 1. i 2. stupni
 •  Pohybové a sportovní aktivity (sportovní gymnastika) – od 1. ročníku
 •  Předškolní výuku angličtiny
 •  Výukové materiály pro žáky 1. ročníku zdarma
 •  Psací nevázané písmo Comenia Script v 1. ročníku – jednoduché, moderní a současné (vyučujeme již pět let)
 •  Projekt Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
 •  Třídy s rozšířenou výukou volejbalu a házené – od 6. ročníku
 •  Výuku německého, španělského a ruského jazyka – od 8. ročníku
 •  Přípravné semináře a aktivity k cambridgeským jazykovým zkouškám YLE
 •  Pestrou škálu volitelných předmětů a zájmových kroužků – sportovní hry, keramika, pěvecký sbor, výtvarný kroužek, floorball a další
 •  V prostorách školy plavecký bazén, městská knihovna
 •  Školní družinu - provoz od 6:00 – 16:30 hodin
 •  Exkurze doplňující výuku; Lyžařské kurzy na 1. i 2. stupni
 •  Školní časopis Young Journalist v anglickém jazyce
 •  EU projekty - bohaté zkušenosti s čerpáním evropských dotací
 •  Školní psycholog, Školské poradenské pracoviště
 •  Den otevřených dveří – 28. 2. 2019 od 15.00 – 17.00 hodin.

]]>
janoscova@11zsfm.cz (Mgr. Táňa Janošcová) So, 23 Ún 2019 15:38:03 +0000
Přehazovaná http://www.11zsfm.cz/info/index.php/aktuality/48-o-sportu/1024-prehazovana http://www.11zsfm.cz/info/index.php/aktuality/48-o-sportu/1024-prehazovana

 

Turnaj v přehazované se konal na 6. ZŠ v Místku. Zúčastnilo se ho 10 smíšených družstev 4. a 5. ročníků. Naši školu reprezentovalo 5 chlapců a 3 dívky. Hrálo se dvoukolově. I přes urputný boj se nám nepodařilo probojovat do semifinále. Obsadili jsme celkové 7. místo.

 


]]>
snajdrova@11zsfm.cz (Mr. Jarmila Maralíková) Čt, 14 Ún 2019 17:14:36 +0000
Sběr papíru 14. a 15. 2. http://www.11zsfm.cz/info/index.php/aktuality/47-ze-zivota-skoly/1023-sber-papiru-14-a-15-2 http://www.11zsfm.cz/info/index.php/aktuality/47-ze-zivota-skoly/1023-sber-papiru-14-a-15-2 Upozorňujeme žáky a rodiče, že sběr proběhne ve:

čtvrtek 14. února od 12:45  - 13:30 a pátek 15. února od 7:00 - 8:00

Papír musí být svázaný! Děkujeme.


]]>
snajdrova@11zsfm.cz (Mgr. Radomíra Střížová) St, 13 Ún 2019 11:29:21 +0000