www.11zsfm.cz - Úvodní stránka 11.Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku, sportovní škola zaměřující se na výuku cizích jazyků http://www.11zsfm.cz/info/ Pá, 20 Ří 2017 21:31:55 +0000 Joomla! 1.6 - Open Source Content Management cs-cz Výsledky dotazníku http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/857-vysledky-dotazniku http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/857-vysledky-dotazniku Vážení rodiče,

Vaše dítě je od září 2017 žákem 1. ročníku naší školy. Obrátili jsme se na Vás s žádostí o spolupráci při vyplnění dotazníku, který je součástí zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu a zpracovává vlastní hodnocení školy. Sledovaným ukazatelem tohoto dotazníku byl důvod výběru naší školy. Předkládáme Vám nyní jeho výsledky a děkujeme Vám za ochotu při jeho vyplňování i za Váš osobní zájem o další rozvoj školy.                                                                                                                                                                          

Ing. Jiří Adámek, ředitel školy


]]>
adamek@11zsfm.cz (Ing. Jiří Adámek) Pá, 20 Ří 2017 08:32:50 +0000
Zkrácení výuky http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/853-zkraceni-vyuky http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/853-zkraceni-vyuky Dne 20.října 2017 je z důvodu konání voleb na naší škole a zkráceného výdeje jídel ze školní jídelny upravena výuka takto:

  • 1.stupeň končí dle rozvrhu hodin
  • žáci 6. a 7. tříd končí po 4. vyučovací hodině - tj. 11:40
  • žáci 8. a 9. tříd končí ve 12:15

]]>
snajdrova@11zsfm.cz (Ing. Jiří Adámek) Pá, 13 Ří 2017 07:02:08 +0000
Zachraňme strom, adoptujme zvíře – příští pátek začínáme!!! http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/849-zachranme-strom-adoptujme-zvire-pristi-patek-zaciname2017 http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/849-zachranme-strom-adoptujme-zvire-pristi-patek-zaciname2017 Vyhlašujeme 16. ročník školního projektu.

Čeho se projekt týká? Sbíráme starý papír, čímž zachraňujeme stromy a získaný finanční výtěžek za sběr zasíláme na adopci medvědice Oliny do ostravské ZOO.

Termíny sběru jsou vždy v pátek:

  • 13. října 2017
  • 8. prosince 2017
  • 23. února 2018
  • 6. dubna 2018
  • 1. června 2018

Místo a čas: Vždy od 7:30 do 8 hodin u vstupu na 1. stupeňPapír musí být svázaný!!!

Za přinesený papír, zachráněné stromy a medvědici Olinu předem děkujeme!


]]>
snajdrova@11zsfm.cz (Mgr. Radomíra Střížová) Čt, 05 Ří 2017 16:14:36 +0000
Zájmové útvary školy ve školním roce 2017/2018 http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/845-zajmove-utvary-skoly-ve-skolnim-roce-20172018 http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/845-zajmove-utvary-skoly-ve-skolnim-roce-20172018 Nabídku zájmových kroužků v tomto školním roce naleznete zde.


]]>
snajdrova@11zsfm.cz (Mgr. Táňa Janošcová) St, 20 Zá 2017 14:03:07 +0000
Nabídka zájmových kroužků školní družiny pro školní rok 2017 - 2018 http://www.11zsfm.cz/info/index.php/49-skolni-druzina/843-nabidka-zajmovych-krouzku-skolni-druziny-pro-skolni-rok-2017-2018 http://www.11zsfm.cz/info/index.php/49-skolni-druzina/843-nabidka-zajmovych-krouzku-skolni-druziny-pro-skolni-rok-2017-2018 „Keramika“, „Rekreační plavání“, „Šití a vyšívání“  a  „Dílna Tvořilka“


]]>
snajdrova@11zsfm.cz (Alena Bařinová) Ne, 17 Zá 2017 16:14:19 +0000
ŠABLONY II - dotace z OPVVV http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/842-sablony-ii-dotace-z-opvvv http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/842-sablony-ii-dotace-z-opvvv  


]]>
snajdrova@11zsfm.cz (Mgr. Táňa Janošcová) Ne, 17 Zá 2017 09:08:22 +0000
„Otevřená škola v šablonách“ dotace z OPVVV - 1. etapa http://www.11zsfm.cz/info/index.php/103-projekty/otevrena-skola-v-sablonach/841-1-etapa http://www.11zsfm.cz/info/index.php/103-projekty/otevrena-skola-v-sablonach/841-1-etapa Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás tímto seznámil s realizací dotačního projektu, tzv. ŠABLONY II s názvem „Otevřená škola v šablonách“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005207, který bude probíhat na Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 od 1. 09. 2017 – do 31. 8. 2019.


]]>
snajdrova@11zsfm.cz (Mgr. Táňa Janošcová) Ne, 17 Zá 2017 08:36:40 +0000
Pozvánka pro rodiče http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/840-pozvanka-pro-rodice-2017 http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/840-pozvanka-pro-rodice-2017 Ve čtvrtek 14. 9. 2017 se konají od 16.00 hodin třídní schůzky (mimo třídy 1. ročníku). Rodiče zde budou seznámeni s organizací školního roku a změnami ve školním a klasifikačním řádu.


]]>
snajdrova@11zsfm.cz (Mgr. Libor Kuča) Út, 12 Zá 2017 12:19:20 +0000
Přivítali jsme naše prvňáčky http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/839-privitali-jsme-nase-prvnacky http://www.11zsfm.cz/info/index.php/47-ze-zivota-skoly/839-privitali-jsme-nase-prvnacky Přání do nového školního roku

Dva měsíce prázdnin jsou za námi a my jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2017/2018. Letošní slunné prázdniny nám daly dostatek možností k odpočinku od školních povinností a nyní jsme připraveni absolvovat 10 měsíců náročné školní práce.

Přejeme Vám všem, milí žáci a učitelé, aby tento školní rok byl pro Vás rokem úspěšným, naplněným radostmi a pohodou. Toho můžeme dosáhnout jedině v případě, že se nám na naší škole podaří nadále udržovat pěkné vzájemné vztahy mezi učiteli a žáky, za předpokladu, že nás učitelé budete žáci chápat jako přátelé, kteří vám pomáhají nalézat cesty k poznání a vědění.

Jako každý školní rok, tak i letos, jsme přivítali naše prvňáčky. Ocitli se na škole, která je známá především svými výjimečnými výbornými výsledky nejen ve sportu, ale i v dalších vyučovacích předmětech. Přejeme vám, naši prvňáčci, aby se vám u nás moc líbilo a do školy jste chodili rádi.
Nejstarším žákům devátého ročníku přejeme, aby bylo jejich snažení během celé školní docházky korunováno přijetím na střední školy, které si vyberou.

Ať se daří!


]]>
janoscova@11zsfm.cz (Mgr. Táňa Janošcová) Pá, 08 Zá 2017 10:44:04 +0000
Projekt „Otevřená škola v šablonách“ na 11. ZŠ http://www.11zsfm.cz/info/index.php/projekt/otevrena-skola-v-sablonach http://www.11zsfm.cz/info/index.php/projekt/otevrena-skola-v-sablonach


V letošním školním roce zahájí Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 projekt „Otevřená škola v šablonách“. Ten byl schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy OP VVV „Podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ dne 11.4.2017 v celkové výši 1 097 398 Kč.

 

Projekt v první řadě umožní škole vytvořit tým specialistů tím, že je od 1. září doplněn školní psycholožkou. Tak dochází k rozšíření služeb nejen pro žáky a jejich zákonné zástupce, ale i pro učitele. Projekt podporuje i další vzdělávání pedagogů školy zaměřené na inkluzi, cizí jazyk a další oblasti. Pedagogové školy se rozhodli zintenzivnit svoji vzájemnou spolupráci, například formou tandemové výuky v matematice a informatice. Dále je také pro žáky školy připraven klub zábavné logiky a deskových her. Projekt pamatuje také na žáky ohrožené školním neúspěchem. Těmto vybraných žákům pedagogové školy podají pomocnou ruku prostřednictvím odpoledního doučování.

Dvouletý projekt „Otevřená škola v šablonách“ tak jistě přispěje k zvýšení kvality výchovně vzdělávací práce na 11. základní škole.


]]>
adamek@11zsfm.cz (Ing. Jiří Adámek) Pá, 08 Zá 2017 09:03:04 +0000