Putování Amerikou - 4. kolo

4. kolo korespondenční zeměpisné soutěže
27. března - 2. dubna  2017 

Číst dál...

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2017 – 2018

 K zápisu na školní rok 2017 - 2018 se dostaví děti, které se narodily v období od 1. 9. 2010 – 31. 8. 2011 a dosáhly šesti let, ať už jsou zralé či nikoli.

K zápisu se musí dostavit i rodiče, kteří hodlají žádat odklad. Rodičům bude vydán formulář Žádost o odklad školní docházky, který vyplněný a doplněný zprávou z PPP a zprávou odborného lékaře nebo klinického psychologa doručí řediteli školy co nejdříve, nejpozději však do 31. 5. 2017. O odkladu rozhoduje ředitel školy, který zašle Rozhodnutí o odkladu nebo odklad zamítne.

Zápisu se musí zúčastnit i děti, jimž byla odložena školní docházka.

K zápisu mohou ty děti, kterým bude šest až v období od 1. září do 31. prosince 2017 – toto záleží na úvaze rodičů – v tomto případě má však škola právo odmítnout (z kapacitních či jiných důvodů) nebo si vyžádat posudek z Pedagogicko-psychologické poradny (PPP).

K zápisu lze jít do kterékoli školy, kde probíhá základní školní docházka. Zákonní zástupci mají možnost zvolit pro své dítě školu na základě svého uvážení.V případě nepřijetí na vybranou školu, většinou z důvodu převisu přihlášených žáků, má povinnost přijmout žáka spádová škola – tedy škola v obvodě.

Spádovost ulic pro naši školu je: Bavlnářská, Bedřicha Václavka, Černá cesta, Dobrovského, Dr. M. Tyrše, Dr. Petra, Dvorská, Hlavní třída, J. Božana, Jana Čapka, Jiřího Mahena, Jiřího z Poděbrad, Josefa Kavky, Kostikovo náměstí, Kpt. Nálepky, Krátká, Lipová, M. Chasáka, Malá, Mikoláše Alše, Na Podvolání, Na Poříčí, Na Veselé, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nádražní, Národních mučedníků, Nové Dvory-Hlíny, Nové Dvory-Kamenec, Nové Dvory-Podhůří, Nové Dvory-Vršavec, Novodvorská, Ó. Łysohorského, Okružní, Panské Nové Dvory, Pekařská, Pod Zámečkem, Podlesní, Potoční, Přemyslovců, Příkrá, Růžová, Sadová, Slavíčkova, Slezská, Sokola Tůmy, Spojovací, Staroměstská, Svatoplukova, Šeříková, Těšínská, tř. T. G. Masaryka, Třešňová, V Zahradách, Viléma Závady.

 

Datum zápisu jsme stanovili na:

24. dubna 2017 od 13.00 - 17.00 hod

25. dubna 2017 od 13.00 – 17.00 hod

 

Zápis bude probíhat v 1. a 2. patře pavilonu B.

K zápisu je nutné mít rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče).

Žádáme rodiče, aby řádně a včas plnili tuto zákonem stanovenou povinnost.

Hodina Země

Připojte se s námi k celosvětové akci "Hodina Země". Jak akce probíhá?

V sobotu 25. 3. 2017 od 20:30 do 21:30 hodin vypněte počítač a zhasněte světla - udělejte si třeba černou hodinku v obýváku.

Tímto symbolickým, ale viditelným činem dáte najevo, že je třeba věnovat více pozornosti ochraně životního prostředí, zejména klimatu. Přidáte se k mnoha lidem na celém světě, kterým není jedno, že se mění klima a že je s tím potřeba něco dělat.

Více o této akci čtěte na http://www.veronica.cz/hodinazeme/.

Děkujeme za podporu! Vikingové z 8.B, soutěžní tým  CO2 ligy

Putování Amerikou - 3. kolo

3. kolo korespondenční zeměpisné soutěže
20. března - 26. března 2017 

Číst dál...

Putování Amerikou

Výsledková listina
Správné odpovědi na soutěžní otázky 2. kola

Číst dál...

Putování Amerikou

Výsledková listina
Správné odpovědi na soutěžní otázky 1. kola

Číst dál...

RSS