Pozvánka pro rodiče

Ve čtvrtek 14. 9. 2017 se konají od 16.00 hodin třídní schůzky (mimo třídy 1. ročníku). Rodiče zde budou seznámeni s organizací školního roku a změnami ve školním a klasifikačním řádu.

Přivítali jsme naše prvňáčky

Přání do nového školního roku

Dva měsíce prázdnin jsou za námi a my jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2017/2018. Letošní slunné prázdniny nám daly dostatek možností k odpočinku od školních povinností a nyní jsme připraveni absolvovat 10 měsíců náročné školní práce.

Přejeme Vám všem, milí žáci a učitelé, aby tento školní rok byl pro Vás rokem úspěšným, naplněným radostmi a pohodou. Toho můžeme dosáhnout jedině v případě, že se nám na naší škole podaří nadále udržovat pěkné vzájemné vztahy mezi učiteli a žáky, za předpokladu, že nás učitelé budete žáci chápat jako přátelé, kteří vám pomáhají nalézat cesty k poznání a vědění.

Jako každý školní rok, tak i letos, jsme přivítali naše prvňáčky. Ocitli se na škole, která je známá především svými výjimečnými výbornými výsledky nejen ve sportu, ale i v dalších vyučovacích předmětech. Přejeme vám, naši prvňáčci, aby se vám u nás moc líbilo a do školy jste chodili rádi.
Nejstarším žákům devátého ročníku přejeme, aby bylo jejich snažení během celé školní docházky korunováno přijetím na střední školy, které si vyberou.

Ať se daří!

Fotografie...

Projekt „Otevřená škola v šablonách“ na 11. ZŠ


V letošním školním roce zahájí Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 projekt „Otevřená škola v šablonách“. Ten byl schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy OP VVV „Podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ dne 11.4.2017 v celkové výši 1 097 398 Kč.

 

Projekt v první řadě umožní škole vytvořit tým specialistů tím, že je od 1. září doplněn školní psycholožkou. Tak dochází k rozšíření služeb nejen pro žáky a jejich zákonné zástupce, ale i pro učitele. Projekt podporuje i další vzdělávání pedagogů školy zaměřené na inkluzi, cizí jazyk a další oblasti. Pedagogové školy se rozhodli zintenzivnit svoji vzájemnou spolupráci, například formou tandemové výuky v matematice a informatice. Dále je také pro žáky školy připraven klub zábavné logiky a deskových her. Projekt pamatuje také na žáky ohrožené školním neúspěchem. Těmto vybraných žákům pedagogové školy podají pomocnou ruku prostřednictvím odpoledního doučování.

Dvouletý projekt „Otevřená škola v šablonách“ tak jistě přispěje k zvýšení kvality výchovně vzdělávací práce na 11. základní škole.

Lyžování se sluníčkem

Vážení rodiče,
naše škola opět organizuje Lyžování se sluníčkem. Naší škole bude sdělen termín lyžování až po přihlášení žáků do systému www.prihlaskanakurz.cz. Prosím Vás, kteří máte o lyžování zájem, abyste své dítě zaregistrovali v tomto on-line systému od 1. 10. 2017 a ihned provedli platbu. Pro naši školu máme zarezervováno pouze 23 míst. Všechny ostatní děti, které se zaregistrují až jako 24. a více, budou zařazeny jako náhradníci.
Řádná platba kurzu je možná do 30. 11. 2017. Plakát zde (formát pdf).

Mgr. Táňa Janošcová
zástupkyně ředitele 

Školní psycholog i na naší škole

Vážení rodiče, zákonní zástupci a milí žáci,

mé jméno je Martina Nováková Fabianová, a s radostí a odhodláním začínám vykonávat činnosti školního psychologa. Neváhejte se na mne obrátit kdykoli budete mít pocit, že vaše dítko něco trápí či potřebuje poradit s výchovnými nebo výukovými potížemi. Přijďte si popovídat, nebo se jen zeptat, na to, co vás zajímá…

Číst dál...

Nabízíme kroužek zábavných „skorovědeckých“ pokusů pro zvídavé děti z I. stupně

Dobrý den z Veselé vědy,
nabízíme všem zvídavých dětem kroužek Veselé vědy přímo na naší škole!
Konkrétní informace a přihlášku najdete zde: www.veselaveda.cz
Těšíme se na Vás.                      

Další články zde.

Plakát

RSS