Zkrácení výuky

Dne 20.října 2017 je z důvodu konání voleb na naší škole a zkráceného výdeje jídel ze školní jídelny upravena výuka takto:

  • 1.stupeň končí dle rozvrhu hodin
  • žáci 6. a 7. tříd končí po 4. vyučovací hodině - tj. 11:40
  • žáci 8. a 9. tříd končí ve 12:15

Zachraňme strom, adoptujme zvíře – příští pátek začínáme!!!

Vyhlašujeme 16. ročník školního projektu.

Čeho se projekt týká? Sbíráme starý papír, čímž zachraňujeme stromy a získaný finanční výtěžek za sběr zasíláme na adopci medvědice Oliny do ostravské ZOO.

Termíny sběru jsou vždy v pátek:

  • 13. října 2017
  • 8. prosince 2017
  • 23. února 2018
  • 6. dubna 2018
  • 1. června 2018

Místo a čas: Vždy od 7:30 do 8 hodin u vstupu na 1. stupeňPapír musí být svázaný!!!

Za přinesený papír, zachráněné stromy a medvědici Olinu předem děkujeme!

Zájmové útvary školy ve školním roce 2017/2018

Nabídku zájmových kroužků v tomto školním roce naleznete zde.

ŠABLONY II - dotace z OPVVV

 

Číst dál...

Nabídka zájmových kroužků školní družiny pro školní rok 2017 - 2018

„Keramika“, „Rekreační plavání“, „Šití a vyšívání“  a  „Dílna Tvořilka“

Číst dál...

„Otevřená škola v šablonách“ dotace z OPVVV - 1. etapa

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás tímto seznámil s realizací dotačního projektu, tzv. ŠABLONY II s názvem „Otevřená škola v šablonách“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005207, který bude probíhat na Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 od 1. 09. 2017 – do 31. 8. 2019.

Číst dál...

RSS