Matematické soutěže

Mezi oblíbené matematické soutěže patří Pythagoriáda. V úterý 29. ledna 2017 žáci 6., 7. a 8. ročníku řešili patnáct příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování. Úspěšnými řešiteli a postupujícími do okresního kola jsou Josef Hájovský (VI. A) a Tereza Durčáková (VII. B). Naši školu budou reprezentovat 17. 5. 2017.

Dne 16. a 17. března 2017 proběhla také na naší škole mezinárodní soutěž Matematický klokan
V jednotlivých kategoriích byli nejúspěšnějšími řešiteli:

  • kategorie CVRČEK (2. a 3. r.)

1. místo Hana Konečná, 2. místo Ondřej Štefko, 3. Lukáš Menšík

  • kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. r.)

1. místo Richard Stalmach, 2. místo Martin Maschke, 3. místo Štěpán Jalůvka

  • kategorie BENJAMÍN (6. a 7. r.)

1. místo Tereza Durčáková, 2. místo Tereza Kociánová, 3. místo Lucie Blahutová a Josef Hájovský

  • kategorie KADET (8. a 9. r.)

1. místo Dominik Boháč, 2. místo Jakub Socha, 3. místo Sandra Bělohoubková

Nejúspěšnějším řešitelem se stal Richard Stalmach, který získal plný počet 120 bodů. Richardovi gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

V úterý 4. dubna 2017 se konalo okresní kolo Matematické olympiády. Naši školu reprezentovaly žačky 7. ročníku Tereza Durčáková, Štěpánka Vidláková a Lucie Zamazalová. Velmi dobrého výsledku dosáhla Lucie Zamazalová, která obsadila 7. místo se ztrátou 3 bodů na vítěze.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

Fotografie

Velikonoce - soutěž ve vektorové grafice

V pondělí 10. dubna proběhla v učebně Informatiky soutěž v kreslení pomocí vektorového grafického editoru Zoner Callisto. Při  hodnocení  hrála významnou úlohu originalita díla, kvalita provedení a stupeň zvládnutí grafického editoru. Ne všechny práce byly zdařilé, svou roli sehrálo časové omezení - dvě vyučovací hodiny.

Vítězné práce vytvořili:

  1. König Martin - 7. B
  2. Adamčíková Eliška - 7. B
  3. Fuček Michal - 8. B

Vítězům blahopřejeme a těšíme se na jejich účast v dalších soutěžích. 

Další práce...

Anketa o nejlepší indiánský oblek 1. část

Hlasuj o nejlepšího indiána!

Vyber svého favorita ze všech 33 fotek, které najdeš v 1. a 2. článku. Hlasování probíhá od 11. dubna 2017 (od 20 hod) do 18. dubna 2017 (do půlnoci). Anketu najdeš v  Bakaláři (přihlášení - záložka Ankety - Vyplnit anketu).

Indián 1 - 16

Velikonoce - soutěž v programu Malování

 

V pátek 7.4. se zájemci z řad páťáků a šesťáku zúčastnili soutěže v práci s grafickým programem Malování. Do soutěže se přihlásilo 17 žáků, kteří dvě hodiny intenzivně vytvářeli velikonoční atmosféru pomocí nástrojů, které program nabízí. Komise nehodnotila jen líbivost, ale také množství použitých nástrojů a zvládnutí práce s nimi. Do užšího finále postoupilo 6 obrázků, ze kterých vzešly vítězně práce:

  1. Simony Vráblíkové  -  6. A
  2. Moniky Vráblíkové  –  6. A
  3. Richarda Stalmacha   –  5. A

Vítězům blahopřejeme, všem soutěžícím děkujeme za účast a těšíme se na ně při dalších akcích.

Soutěžní práce

Anketa o nejlepší indiánský oblek 2. část

Hlasuj o nejlepšího indiána!

Vyber svého favorita ze všech 33 fotek, které najdeš v 1. a 2. článku. Hlasování probíhá od 11. dubna 2017 (od 20 hod) do 18. dubna 2017 (do půlnoci). Anketu najdeš v  Bakaláři (přihlášení - záložka Ankety - Vyplnit anketu).

Indián 17 - 33

Velikonoce ve školní družině

Pár fotografií...

RSS