Výsledek zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Přijatí žáci

Ohlédnutí za Australským dnem a pozvánka na výstavu

V pátek 20. dubna 2018 byl završen celoškolní projekt o Austrálii ČERVENÝM DNEM.  Žáci i učitelé přišli oblečeni v nějakém červeném kousku ze svého šatníku a ve vestibulu školy byly umístěny nejzdařilejší práce žáků, na kterých pracovali několik týdnů v hodinách výtvarné a pracovní výchovy. Základní informace o této zemi, kontinentu a ostrově žáci získali během hodin anglického jazyka a zeměpisu. Také 7. ročník korespondenční zeměpisné soutěže pro žáky 2. stupně byl zaměřen na informace o zemi našich protinožců (Putování Austrálií).

Přijďte se podívat, jak se dětem povedlo napodobit umění původních obyvatel Austrálie, zobrazit typická zvířata tohoto ostrova či popsat zajímavá místa a města této nádherné země.

Fotografie

Zápis do 1. ročníku

Ve dnech 23. a 24. dubna 2018 v našem městě proběhl Zápis do 1. ročníku. K zápisu na naši „Jedenáctku“ se dostavilo 63 budoucích prvňáčků. Pro 8 z nich rodiče zažádali odklad školní docházky.

Rád bych poděkoval rodičům za jejich důvěru, kterou tímto projevili naší škole. Děkuji také učitelům, kteří pro naše budoucí prvňáčky pečlivě připravili nejen tento slavnostní den, ale během školního roku i další zajímavé a poutavé akce. Pevně věříme, že s naší školou, která má dlouhodobě velmi dobré výsledky, budete spokojeni.

Mgr. Libor Kuča
ředitel školy   

 

Putování Austrálií - 3. kolo

3. kolo korespondenční zeměpisné soutěže
23. dubna - 29. dubna 2018

Soutěžní otázky

Putování Austrálií - výsledky


Výsledky 1. a 2. kola zeměpisné soutěže.

 

 

 

Výsledky...

Zápis do 1. ročníku 2018 – 2019

K zápisu na školní rok 2018 - 2019 se dostaví děti, které se narodily v období od 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 a dosáhly šesti let, ať už jsou zralé či nikoli.

K zápisu se musí dostavit i rodiče, kteří hodlají žádat odklad. Rodičům bude vydán formulář Žádost o odklad školní docházky, který vyplněný a doplněný zprávou z PPP a zprávou odborného lékaře nebo klinického psychologa doručí řediteli školy co nejdříve, nejpozději však do 31. 5. 2018. O odkladu rozhoduje ředitel školy, který zašle Rozhodnutí o odkladu nebo odklad zamítne.

Zápisu se musí zúčastnit i děti, jimž byla odložena školní docházka.

K zápisu mohou ty děti, kterým bude šest až v období od 1. září do 31. prosince 2018 – toto záleží na úvaze rodičů – v tomto případě má však škola právo odmítnout (z kapacitních či jiných důvodů) nebo si vyžádat posudek z Pedagogicko-psychologické poradny (PPP).

K zápisu lze jít do kterékoli školy, kde probíhá základní školní docházka. Zákonní zástupci mají možnost zvolit pro své dítě školu na základě svého uvážení.V případě nepřijetí na vybranou školu, většinou z důvodu převisu přihlášených žáků, má povinnost přijmout žáka spádová škola – tedy škola v obvodě.

Spádovost ulic pro naši školu je: Bavlnářská, Bedřicha Václavka, Černá cesta, Dobrovského, Dr. M. Tyrše, Dr. Petra, Dvorská, Hlavní třída, J. Božana, Jana Čapka, Jiřího Mahena, Jiřího z Poděbrad, Josefa Kavky, Kostikovo náměstí, Kpt. Nálepky, Krátká, Lipová, M. Chasáka, Malá, Mikoláše Alše, Na Podvolání, Na Poříčí, Na Veselé, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nádražní, Národních mučedníků, Nové Dvory-Hlíny, Nové Dvory-Kamenec, Nové Dvory-Podhůří, Nové Dvory-Vršavec, Novodvorská, Ó. Łysohorského, Okružní, Panské Nové Dvory, Pekařská, Pod Zámečkem, Podlesní, Potoční, Přemyslovců, Příkrá, Růžová, Sadová, Slavíčkova, Slezská, Sokola Tůmy, Spojovací, Staroměstská, Svatoplukova, Šeříková, Těšínská, tř. T. G. Masaryka, Třešňová, V Zahradách, Viléma Závady.

Datum zápisu jsme stanovili na: 

23. dubna 2018 od 13.00 - 17.00 hod

24. dubna 2018 od 13.00 - 17.00 hod

Zápis bude probíhat v 1. a 2. patře pavilonu B. K zápisu je nutné mít rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče).

Žádáme rodiče, aby řádně a včas plnili tuto zákonem stanovenou povinnost.

Co nabízíme na naší škole?

Další důležité materiály

RSS