Recitační soutěž

Dne 8. 2. 2018 se konalo školní kolo recitační soutěže žáků prvního stupně naší školy, do něhož postoupili nejlepší recitátoři z jednotlivých tříd. Děti byly rozděleny podle věku do tří kategorií. Na úvod své básničky přednesli naši nejmenší, následovali recitátoři z druhých a třetích tříd a na závěr přednášeli žáci čtvrtých a pátých ročníků. Při hodnocení se přihlíželo na vhodný výběr a délku básně, na správnou výslovnost a výrazný přednes.

Mezi postupujícími do okrskového kola se umístili na jednotlivých místech tito žáci:

1. kategorie:

1. místo: Jirka Mojžíšek
2. místo: Tobiáš Tašner 
3. místo: Ema Švecová 

2. kategorie:

1. místo: Klárka Urbišová
2. místo: Riana Polomská
3. místo: Sabina Erlebachová

Všem žákům děkujeme za krásný přednes a vítězům přejeme mnoho úspěchů v okrskovém kole.

Oznámení

S účinností od 1.2.2018 byl ředitelem školy jmenován Mgr. Libor Kuča. Jde o jmenování na dobu určitou do doby vyhlášení konkursního řízení.

Školní kolo Zeměpisné olympiády

Ve středu 24.ledna 2018 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. Žáci soutěžili ve třech kategoriích – A (6.ročník), B (7.ročník) a C (8. a 9.ročník). Olympiádu tvořily jako vždy dvě části - práce s atlasem a práce bez atlasu. Získané body v každé části se v závěru sečetly a vytvořily celkové pořadí. Vítězové jednotlivých kategorií budou školu reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční 20. února 2018 na ZŠ Pionýrů v Místku. Vítězům blahopřejeme!

Výsledky:

  • kategorie A: Martin Maschke (30 b), Filip Valo (28,5 b), Richard Stalmach (26 b)
  • kategorie B: Lucie Blahutová (44 b), Josef Matula (39 b), Antonín Bardoň (37,5 b)
  • kategorie C: Michal Fuček (69 b), Jiří Bystřický(62 b), Patrik Vyvial (58 b)

Informace o sběru papíru

Prosíme rodiče, aby papír určený na akci „Zachraňme strom, adoptujme zvíře“ nosili POUZE v den konání sběru. Papír nosí mnozí průběžně během celého roku a není možné jej z kapacitních důvodů uschovávat až do dne konání akce. Děkujeme za pochopení.

Nadcházející termíny pro šk. rok 2017/2018:

  • 23. února 2018
  •  6. dubna 2018
  •  1. června 2018

Místo a čas: vždy od 7:30 do 8:00 u vstupu na I. stupeň. Papír musí být svázány!

Za přinesený papír, zachráněné stromy a medvědici Olinu z ostravské ZOO děkujeme.

Slovo pana ředitele

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy.

Letos, jako každým rokem, budeme 31. ledna hodnotit půlroční práci žáků. Těm, kterým se hodnocení tohoto 1. pololetí školního roku povedlo dle jejich představ i ke spokojenosti rodičů, gratuluji. Žákům, kteří se svými výsledky spokojeni nejsou, přeji, aby především zvýšeným úsilím v přípravě na vyučování dosáhli na konci roku lepších a radostnějších výsledků.

Pro mne samotného je letošní uzavření prvního pololetí na naší škole výjimečné. Důvodem je ukončení mé působnosti na škole k 31. lednu 2018. Nastoupil jsem na ni v roce 1994 a prožil zde 23 let pracovního života. Na začátku existence školy jsme patřili mezi nejpočetnější školy v okrese. V roce 1998, kdy jsem jako zástupce pro II. stupeň převzal vedení školy, jsme měli 1150 žáků. V této době jsme se jako každá nová škola museli potýkat s často nelehkými problémy, nedůvěrou a mnohdy i pomluvami. Museli jsme si své postavení v síti frýdeckomísteckých škol budovat.

Číst dál...

Okresní kolo dějepisné olympiády 2018

Ve středu 17. ledna 2018 proběhlo na naší škole Okresní kolo dějepisné olympiády. Nejúspěšnější řešitelé jednatřiceti škol okresu Frýdek-Místek prověřovalo své vědomosti týkající se historie první republiky. 
Tematické zaměření letošního ročníku:  „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938"
Kvízy, tabulky, ilustrace, doplňovačky, mapy a přesmyčky řešili účastníci 90 minut. Následovala malá přestávka s občerstvením a beseda v Městské knihovně Frýdek – Místek, která se nachází v budově naší školy. Mezitím opravovala odborná porota vyřešená zadání okresního kola, aby mohla neprodleně vyhlásit výsledky a sdělit postupující do krajského kola.
Každý účastník obdržel pamětní list a vítězové knižní odměnu a diplom. Spokojenost s průběhem akce byla jak na straně zadavatelů, tak na straně poroty.

                                Tak zase za rok na 11. ZŠ.
 

RSS