Realizace I. etapy projektu Šablony I

STATISTIKA KLUBŮ I. ETAPA  ŠABLONY „ Otevřená škola v šablonách“ 2017 – 2018
na Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Číst dál...

Den zdraví

Ve středu 27. června proběhl na naší škole tradiční Den zdraví. Soutěžící družstva tvořili žáci 6. - 8. ročníku. Jednotlivé skupinky změřily mezi sebou síly v nejrůznějších pohybových disciplínách: hod na cíl, překážková dráha nebo jízda zručnosti na kole. Své znalosti mohli žáci zúročit v dopravní výchově, v práci s buzolou, v určování světových stran i v určování stromů. Důležitou oblastí byl i zdravý životní styl, nebezpečí na internetu a dodržování zásad správného chování v době obecného ohrožení  nebo při živelných katastrofách či v jiných nebezpečných situacích. V neposlední řadě si členové družstev poradili i při poskytování první pomoci.

Deváťáci však také nezaháleli, stali se hodnotiteli na jednotlivých stanovištích. Rádi bychom poděkovali i studentům Střední zdravotnické školy a jejich pedagogickému doprovodu, paní Bařinové a paní Mrkvičkové, za odbornou přípravu soutěžních stanovišť první pomoci. 

Po sečtení všech bodů je pořadí vítězných družstev následující:

 1. místo s celkovým počtem 117 bodů:

        VII. A – Pavlíčková Nikola, Durčoková Klárka, Přibylová Amálka, Tůmová Michaela

 2. místo s celkovým počtem 114 bodů:

        VII. A – Konečný Tomáš, Jurášek Dominik, Bardoň Antonín, Srníček Jan

3. místo s celkovým počtem 113 bodů:

        VIII. A – Papala Martin, Slováček Jan, Kresta Michal, Menšíková Denisa

Všem vítězům blahopřejeme.

Fotky ze soutěže

Zachraňme strom, adoptujme zvíře

Letos proběhl na naší škole již 16. ročník projektu, jehož cílem je sbírat starý papír a finanční výtěžek pak věnovat na adopci medvědice Oliny v ZOO Ostrava. Třídy a také učitelé mezi sebou soutěžili ve sběru papíru. A jak to všechno dopadlo?

Kategorie tříd:

  1. místo – 3.A  - 2600,5 kg papíru
  2. místo – 1.C  - 2027 kg papíru
  3. místo – 4.C  - 1837 kg papíru

Kategorie učitelů:

  1. místo – p. uč. Pyšková – 351,5 kg papíru
  2. místo – p. uč. Vránová – 111,5 kg papíru
  3. místo – p. Motlochová – 73 kg papíru

Vítězům blahopřeji. Odměnou vítězným třídám bude výlet do Zoologické zahrady v Ostravě. Finanční výtěžek 10 000 Kč byl zaslán na konto adopce zvířat do ZOO Ostrava. 

Děkuji všem a těším se na příští ročník.

Fotografie vítězných tříd

Velký úspěch v soutěži "O nejlepší družstvo dopravního hřiště"

Dne 21. června se žáci čtvrtých tříd naší školy zúčastnili soutěže „O nejlepší družstvo dopravního hřiště“. Tuto soutěž vyhlašuje Městská policie Frýdek- Místek ve spolupráci s BESIPem, Českým červeným křížem a společností  Hyundai. Je určena právě žákům 4. ročníků, u kterých proběhla výuka na dopravním hřišti ve Frýdku - Místku, kde se také soutěž konala.

Soutěžními disciplínami byla  pravidla provozu na pozemních komunikacích (test), pravidla provozu na pozemních komunikacích (jízda po dopravním hřišti), jízda  zručnosti a zásady poskytování první pomoci.  Všechny disciplíny mají pevně stanovená pravidla i bodové ohodnocení.

Naši školu v této soutěži zastupovala 2 smíšená družstva – Alena Alešová, Klára Urbišová, Pavel Adamec  a Ondřej Štefko ze 4. A, Hana Konečná, Kristýna Haragalová, Jakub Mach a Petr  Stalmach ze 4. C. Obě naše skupiny byly velmi úspěšné a přinesly si spoustu upomínkových dárků. V soutěži družstev se žáci  4. C umístili v celkovém pořadí na krásném 2. místě. Mezi jednotlivci opět uspěli naši žáci -  3. místo vybojoval  Petr Stalmach, 2. místo Pavel Adamec  a obě 1. místa (mezi děvčaty i chlapci) obsadily naše děti – Hana Konečná a Ondřej Štefko, kteří si odvezli nevšední  ceny – jízdní kola z limitované edice!

Poděkování patří i paní učitelce Mgr. Zuzaně Šnajdrové, která žáky na soutěž připravovala.

Všem gratulujeme a doufáme, že naši školu budou stejně úspěšně reprezentovat i příští rok.

Fotografie

Cambridgeské zkoušky KET

 

Žákyně naší školy Tereza Kubalová a Saskie Totevová v letošním školním roce úspěšně složily zkoušku KET. Dne 22. června převzaly certifikát potvrzující úroveň B1 v anglickém jazyce. Tereza i Saskie se připravovaly na zkoušku již od 6. třídy, a to v rámci kroužku angličtiny KET. Nejen díky přípravě v kroužku, ale rovněž díky své píli a odhodlání dosáhly obě skvělého výsledku 147 a 143 bodů ze 150 možných!!!

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů

Výstava čtenářských deníků

Stalo se již tradicí, že na konci školního roku si žáci naší školy mohli prohlédnout nejkrásnější čtenářské deníky žáků 2. stupně. Výstava se konala v týdnu od 4.- 8. června 2018 ve speciálně upravené třídě. Na základě hlasování zvítězil čtenářský deník Kláry Durčokové ze třídy 7. A.

Vítězce blahopřejeme. Doufáme, že pro ostatní byla výstava inspirací pro tvorbu svých deníků.

Foto...

RSS