Zájmové útvary školy ve školním roce 2017/2018

Nabídku zájmových kroužků v tomto školním roce naleznete zde.

Nabídka zájmových kroužků školní družiny pro školní rok 2017 - 2018

„Keramika“, „Rekreační plavání“, „Šití a vyšívání“  a  „Dílna Tvořilka“

Číst dál...

ŠABLONY II - dotace z OPVVV

 

Číst dál...

Pozvánka pro rodiče

Ve čtvrtek 14. 9. 2017 se konají od 16.00 hodin třídní schůzky (mimo třídy 1. ročníku). Rodiče zde budou seznámeni s organizací školního roku a změnami ve školním a klasifikačním řádu.

„Otevřená škola v šablonách“ dotace z OPVVV - 1. etapa

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás tímto seznámil s realizací dotačního projektu, tzv. ŠABLONY II s názvem „Otevřená škola v šablonách“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005207, který bude probíhat na Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 od 1. 09. 2017 – do 31. 8. 2019.

Číst dál...

Přivítali jsme naše prvňáčky

Přání do nového školního roku

Dva měsíce prázdnin jsou za námi a my jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2017/2018. Letošní slunné prázdniny nám daly dostatek možností k odpočinku od školních povinností a nyní jsme připraveni absolvovat 10 měsíců náročné školní práce.

Přejeme Vám všem, milí žáci a učitelé, aby tento školní rok byl pro Vás rokem úspěšným, naplněným radostmi a pohodou. Toho můžeme dosáhnout jedině v případě, že se nám na naší škole podaří nadále udržovat pěkné vzájemné vztahy mezi učiteli a žáky, za předpokladu, že nás učitelé budete žáci chápat jako přátelé, kteří vám pomáhají nalézat cesty k poznání a vědění.

Jako každý školní rok, tak i letos, jsme přivítali naše prvňáčky. Ocitli se na škole, která je známá především svými výjimečnými výbornými výsledky nejen ve sportu, ale i v dalších vyučovacích předmětech. Přejeme vám, naši prvňáčci, aby se vám u nás moc líbilo a do školy jste chodili rádi.
Nejstarším žákům devátého ročníku přejeme, aby bylo jejich snažení během celé školní docházky korunováno přijetím na střední školy, které si vyberou.

Ať se daří!

Fotografie...

RSS