Gospel opět na naší škole

V pátek 20. října 2017 opět navštívilo naši školu šest členů skupiny GOSPEL, která přicestovala z Británie. Žáci 6.B a 7. A si tento den zahráli společně se členy skupiny několik her a také si zazpívali písničky v angličtině v duchu černošské hudby.
Každý si tak mohl vyzkoušet komunikaci s rodilým mluvčím a setkat se s angličtinou v praxi. Doufáme, že pro mnohé děti toto setkání bude motivací k dalšímu studiu angličtiny.

Fotografie...

Podzimní tvoření v družině

 

 

Ve školní družině rádi tvoříme z netradičních materiálů.

Tentokrát to byly přírodniny.

 

 

Více obrázků

Exkurze do Archeoparku

Dne 13. října 2017 žáci sedmých tříd navštívili Archeopark Chotěbuz - Podobora.

Tato archeologická  lokalita je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek těšínského Slezska. Žáci mohli navštívit repliku hradiště a seznámit se tak s životem našich slovanských předků. Také nahlédli do rekonstruovaných obytných domů, které prezentují odlišné techniky stavění budov období raného středověku. Praktický si vyzkoušeli i některé činnosti: práci archeologa, mletí obilí na žernovech, lukostřelbu, psaní do voskových tabulek hlaholicí a také tkaní.

Žáci si touto návštěvou doplnili  teoretické znalosti z hodin dějepisu.

Videa a fotografie...

Zkrácení výuky

Dne 20.října 2017 je z důvodu konání voleb na naší škole a zkráceného výdeje jídel ze školní jídelny upravena výuka takto:

  • 1.stupeň končí dle rozvrhu hodin
  • žáci 6. a 7. tříd končí po 4. vyučovací hodině - tj. 11:40
  • žáci 8. a 9. tříd končí ve 12:15

Výsledky dotazníku

Vážení rodiče,

Vaše dítě je od září 2017 žákem 1. ročníku naší školy. Obrátili jsme se na Vás s žádostí o spolupráci při vyplnění dotazníku, který je součástí zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu a zpracovává vlastní hodnocení školy. Sledovaným ukazatelem tohoto dotazníku byl důvod výběru naší školy. Předkládáme Vám nyní jeho výsledky a děkujeme Vám za ochotu při jeho vyplňování i za Váš osobní zájem o další rozvoj školy.                                                                                                                                                                          

Ing. Jiří Adámek, ředitel školy

Výsledky dotazníku...

Zachraňme strom, adoptujme zvíře – příští pátek začínáme!!!

Vyhlašujeme 16. ročník školního projektu.

Čeho se projekt týká? Sbíráme starý papír, čímž zachraňujeme stromy a získaný finanční výtěžek za sběr zasíláme na adopci medvědice Oliny do ostravské ZOO.

Termíny sběru jsou vždy v pátek:

  • 13. října 2017
  • 8. prosince 2017
  • 23. února 2018
  • 6. dubna 2018
  • 1. června 2018

Místo a čas: Vždy od 7:30 do 8 hodin u vstupu na 1. stupeňPapír musí být svázaný!!!

Za přinesený papír, zachráněné stromy a medvědici Olinu předem děkujeme!

RSS