P?edseda

Ing.Eva ?ubová  - za rodi?e našich ák?


?lenové

Sylva Urbišová  - za rodi?e našich ák?
Mgr. Tá?a Janošcová  - za pedagogické pracovníky
Mgr. Martina Brunclíková  - za pedagogické pracovníky
Ji?í Zaoral  - za m?sto Frýdek-Místek
Bc. Jakub Mí?ek  - za m?sto Frýdek-Místek

 

 

Sloení školské rady po zvolení p?edsedy dne 10.10.2016.

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS