Organizace školního roku 2018/2019

 • Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech školách v pondělí 3. září 2018.
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
 • Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou: 18. 2. - 24. 2. 2019 pro Frýdek-Místek.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019 (je státním svátkem).
 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Realizace I. etapy projektu Šablony I

STATISTIKA KLUBŮ I. ETAPA  ŠABLONY „ Otevřená škola v šablonách“ 2017 – 2018
na Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Číst dál...

Den zdraví

Ve středu 27. června proběhl na naší škole tradiční Den zdraví. Soutěžící družstva tvořili žáci 6. - 8. ročníku. Jednotlivé skupinky změřily mezi sebou síly v nejrůznějších pohybových disciplínách: hod na cíl, překážková dráha nebo jízda zručnosti na kole. Své znalosti mohli žáci zúročit v dopravní výchově, v práci s buzolou, v určování světových stran i v určování stromů. Důležitou oblastí byl i zdravý životní styl, nebezpečí na internetu a dodržování zásad správného chování v době obecného ohrožení  nebo při živelných katastrofách či v jiných nebezpečných situacích. V neposlední řadě si členové družstev poradili i při poskytování první pomoci.

Deváťáci však také nezaháleli, stali se hodnotiteli na jednotlivých stanovištích. Rádi bychom poděkovali i studentům Střední zdravotnické školy a jejich pedagogickému doprovodu, paní Bařinové a paní Mrkvičkové, za odbornou přípravu soutěžních stanovišť první pomoci. 

Po sečtení všech bodů je pořadí vítězných družstev následující:

 1. místo s celkovým počtem 117 bodů:

        VII. A – Pavlíčková Nikola, Durčoková Klárka, Přibylová Amálka, Tůmová Michaela

 2. místo s celkovým počtem 114 bodů:

        VII. A – Konečný Tomáš, Jurášek Dominik, Bardoň Antonín, Srníček Jan

3. místo s celkovým počtem 113 bodů:

        VIII. A – Papala Martin, Slováček Jan, Kresta Michal, Menšíková Denisa

Všem vítězům blahopřejeme.

Fotky ze soutěže

Cambridgeské zkoušky KET

 

Žákyně naší školy Tereza Kubalová a Saskie Totevová v letošním školním roce úspěšně složily zkoušku KET. Dne 22. června převzaly certifikát potvrzující úroveň B1 v anglickém jazyce. Tereza i Saskie se připravovaly na zkoušku již od 6. třídy, a to v rámci kroužku angličtiny KET. Nejen díky přípravě v kroužku, ale rovněž díky své píli a odhodlání dosáhly obě skvělého výsledku 147 a 143 bodů ze 150 možných!!!

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů

Zachraňme strom, adoptujme zvíře

Letos proběhl na naší škole již 16. ročník projektu, jehož cílem je sbírat starý papír a finanční výtěžek pak věnovat na adopci medvědice Oliny v ZOO Ostrava. Třídy a také učitelé mezi sebou soutěžili ve sběru papíru. A jak to všechno dopadlo?

Kategorie tříd:

 1. místo – 3.A  - 2600,5 kg papíru
 2. místo – 1.C  - 2027 kg papíru
 3. místo – 4.C  - 1837 kg papíru

Kategorie učitelů:

 1. místo – p. uč. Pyšková – 351,5 kg papíru
 2. místo – p. uč. Vránová – 111,5 kg papíru
 3. místo – p. Motlochová – 73 kg papíru

Vítězům blahopřeji. Odměnou vítězným třídám bude výlet do Zoologické zahrady v Ostravě. Finanční výtěžek 10 000 Kč byl zaslán na konto adopce zvířat do ZOO Ostrava. 

Děkuji všem a těším se na příští ročník.

Fotografie vítězných tříd

Velký úspěch v soutěži "O nejlepší družstvo dopravního hřiště"

Dne 21. června se žáci čtvrtých tříd naší školy zúčastnili soutěže „O nejlepší družstvo dopravního hřiště“. Tuto soutěž vyhlašuje Městská policie Frýdek- Místek ve spolupráci s BESIPem, Českým červeným křížem a společností  Hyundai. Je určena právě žákům 4. ročníků, u kterých proběhla výuka na dopravním hřišti ve Frýdku - Místku, kde se také soutěž konala.

Soutěžními disciplínami byla  pravidla provozu na pozemních komunikacích (test), pravidla provozu na pozemních komunikacích (jízda po dopravním hřišti), jízda  zručnosti a zásady poskytování první pomoci.  Všechny disciplíny mají pevně stanovená pravidla i bodové ohodnocení.

Naši školu v této soutěži zastupovala 2 smíšená družstva – Alena Alešová, Klára Urbišová, Pavel Adamec  a Ondřej Štefko ze 4. A, Hana Konečná, Kristýna Haragalová, Jakub Mach a Petr  Stalmach ze 4. C. Obě naše skupiny byly velmi úspěšné a přinesly si spoustu upomínkových dárků. V soutěži družstev se žáci  4. C umístili v celkovém pořadí na krásném 2. místě. Mezi jednotlivci opět uspěli naši žáci -  3. místo vybojoval  Petr Stalmach, 2. místo Pavel Adamec  a obě 1. místa (mezi děvčaty i chlapci) obsadily naše děti – Hana Konečná a Ondřej Štefko, kteří si odvezli nevšední  ceny – jízdní kola z limitované edice!

Poděkování patří i paní učitelce Mgr. Zuzaně Šnajdrové, která žáky na soutěž připravovala.

Všem gratulujeme a doufáme, že naši školu budou stejně úspěšně reprezentovat i příští rok.

Fotografie

RSS