Soutěž o nejkrásnější tropickou květinu

 

 

 

 

 

 

 

V předprázdninovém týdnu jsme pro žáky 5. a 6. ročníku připravili soutěž v práci s grafickým programem Malování na téma „TROPICKÁ KVĚTINA“.

Do soutěže se přihlásilo 29 žáků, kteří dvě hodiny intenzivně tvořili a zdokonalovali svou kytku pomocí nástrojů, které program nabízí. Komise měla nelehkou práci s výběrem nejzdařilejších obrázků. Nehodnotila jen líbivost, ale také množství použitých nástrojů a zvládnutí práce s nimi. Ocenění by si zasloužilo mnohem více prací, ale vítězové mohou být jen tři. Komise vybrala do užšího finále 10 květin, ze kterých vyšly vítězně práce:

 1. Moniky Vráblíkové  -  5.A
 2. Štěpánky Vidlákové  –  6.B
 3. Kristýny Pospíšilové  –  5.B

Vítězům blahopřejeme, všem soutěžícím děkujeme za účast a těšíme se na ně při dalších akcích.

Fotogalerie...

Okresní kolo Chemické olympiády

V pátek 4. března 2016 proběhlo na ZŠ Komenského ve Frýdlantu nad Ostravicí okresní kolo Chemické olympiády. Naši školu reprezentovali Nicole Hanáková a Přemysl Baláž.

Teoretická část olympiády prověřila znalosti soutěžících týkající se mědi, jejich vlastností, sloučenin, reakcí. Také praktická část byla zaměřena na nejběžnější sloučeninu mědi – modrou skalici. Přemysl obstál v soutěži na výbornou a obsadil krásné 2. místo, kterým si zajistil postup do krajského kola.

K výsledku blahopřejeme a přejeme mnoho dalších studijních úspěchů.

Fotografie...

Časovka ve Wordu 2016

V únoru se na naší škole uskutečnila soutěž v ovládání textového editoru MS Word.  Žáci měli vypracovat čtyři úkoly podle pokynů v zadání:

 • 1. upravit novinový článek (sloupce, iniciála, zarovnání, ohraničení...)
 • 2. vytvořit hlavičkový papír (záhlaví-zápatí, textové pole, řádkování, aktuální datum...)
 • 3. navrhnout leták cestovní kanceláře (obrázek, tabulka, formát....)
 • 4. upravit podle vzoru číslovaný seznam (využití stylů...)

Přestože zadání nebylo vůbec jednoduché a soutěžící mohli využít předchystaných surových textů, dosáhli mnozí žáci u některých úkolů maximálního počtu 5 bodů.  Na předních místech se sice umístili převážně sedmáci a osmáci, ale i žáci devátých ročníků dokázali, že znalosti z hodin Informatiky úplně nezapomněli.

Výsledky

Biologická olympiáda 2016

V pátek 12. 2. 2016 proběhlo školní kolo biologické olympiády, letos na téma

„Život v temnotě“.

Žáci soutěžili ve dvou kategoriích, a to v kategorii D -  žáci 6. a 7. ročníku, a v kategorii C -  žáci 8. a 9. ročníku. Celkem se zúčastnilo 34 žáků druhého stupně. Soutěž má 3 části – test, poznávání přírodnin a laboratorní úkol, ve kterém mladší žáci tentokrát pozorovali klíčící rostlinu ječmene a starší žáci oddenek zázvoru. Všichni soutěžící si zaslouží za svůj výkon pochvalu.

Na pomyslných stupních vítězů se umístili tito žáci:

 • Kategorie D: Samuel Kocych, Tereza Wieczorková a Tereza Durčáková
 • Kategorie C: Petra Thérová, Nikola Kimlová a Tereza Kubalová

Ostatní umístění jsou uvedena v tabulkách. Výše jmenovaní žáci postupují do okresního kola, které se bude konat pro kategorii D: 21. 4. 2016 a pro kategorii C: 13. 4. 2016. Žáci musí vypracovat vstupní úkol, který je podmínkou účasti v okresním kole.

 

Výsledky a fotografie...

Okresní kolo soutěže Konverzace v AJ na 11.ZŠ

Dne 18. února 2016 na naší škole proběhlo okresní kolo Konverzace v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo celkem 62 soutěžících. Žáci poměřili své poslechové a konverzační dovednosti ve dvou kategoriích. Kategorie I.A je určena žákům 6. a 7. tříd, v této skupině naši školu reprezentoval žák Jiří Mokryš ze 7.B třídy, který se umístil na pěkném 20. místě. V kategorii II.A pro žáky 8. a 9. tříd si skvěle vedl Matěj Janůlek z 8.B a po opakovaném rozhovoru s porotou si nakonec odnesl diplom a cenu za nádherné 3.místo.

Oběma chlapcům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Přejeme také mnoho dalších úspěchů a to nejen v anglickém jazyce!!!

Fotografie...

Školní kolo Zeměpisné olympiády

Dne 26.ledna 2016 se uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády. Účast v soutěži přijalo 54 žáků, kteří porovnávali své znalosti a dovednosti v práci s atlasem i bez něj. 

V jednotlivých kategoriích byli nejúspěšnějšími řešiteli:

 •  kategorie A (6.ročník) -  Tereza Durčáková (6.B)
 •  kategorie B (7.ročník) - Samuel Kocych (7.A)
 •  kategorie C (8.-9. ročník) - Prokop Malý (9.A)

Tito žáci budou 16. února 2016 reprezentovat naší školu v okresním kole. Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme k jejich úspěchům a přejeme hodně štěstí v následujících kolech.

Výsledková listina

RSS