Putování Austrálií - 1. kolo

1. kolo korespondenční zeměpisné soutěže
9. dubna - 15. dubna 2018

Soutěžní otázky

Putování Austrálií

V příštím týdnu (9. - 15. dubna 2018) začíná 7. ročník korespondenční zeměpisné soutěže pro žáky naší školy. Těšíme se na vaši účast.

Pravidla soutěže a přehled soutěžních kol

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

Dne 23. 2. 2018 se uskutečnilo okresní kolo soutěže Konverzace v AJ. Po osmé hodině se sešlo 60 soutěžících a jejich učitelé v jídelně naší školy. Tito žáci soutěžili ve dvou kategoriích. Kategorie I.A je určena mladším dětem z 6. a 7. tříd. V kategorii II.A soutěží osmáci a deváťáci. Všem žákům byl zadán poslechový test a před porotou museli hovořit na jedno z osmi připravených témat.

Číst dál...

Matematické soutěže

Mezi oblíbené matematické soutěže patří Pythagoriáda. V úterý 29. ledna 2017 žáci 6., 7. a 8. ročníku řešili patnáct příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování. Úspěšnými řešiteli a postupujícími do okresního kola jsou Josef Hájovský (VI. A) a Tereza Durčáková (VII. B). Naši školu budou reprezentovat 17. 5. 2017.

Dne 16. a 17. března 2017 proběhla také na naší škole mezinárodní soutěž Matematický klokan
V jednotlivých kategoriích byli nejúspěšnějšími řešiteli:

  • kategorie CVRČEK (2. a 3. r.)

1. místo Hana Konečná, 2. místo Ondřej Štefko, 3. Lukáš Menšík

  • kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. r.)

1. místo Richard Stalmach, 2. místo Martin Maschke, 3. místo Štěpán Jalůvka

  • kategorie BENJAMÍN (6. a 7. r.)

1. místo Tereza Durčáková, 2. místo Tereza Kociánová, 3. místo Lucie Blahutová a Josef Hájovský

  • kategorie KADET (8. a 9. r.)

1. místo Dominik Boháč, 2. místo Jakub Socha, 3. místo Sandra Bělohoubková

Nejúspěšnějším řešitelem se stal Richard Stalmach, který získal plný počet 120 bodů. Richardovi gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

V úterý 4. dubna 2017 se konalo okresní kolo Matematické olympiády. Naši školu reprezentovaly žačky 7. ročníku Tereza Durčáková, Štěpánka Vidláková a Lucie Zamazalová. Velmi dobrého výsledku dosáhla Lucie Zamazalová, která obsadila 7. místo se ztrátou 3 bodů na vítěze.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

Fotografie

Fyzikální olympiáda - 58.ročník

V okresním kole Archimediády - kategorie G FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY byla úspěšná žákyně Tereza Durčáková ze 7.B. 

 

Nejprve žáci řešili úlohy školního kola, kde byly příklady jako:

  • Jak odklidit sněhovou lavinu?
  • Jak si vyrobit chladicí zařízení?
  • Jakou dráhu urazil pejsek na výletě a jakou šel průměrnou rychlostí?

Tereze Durčákové se podařilo vše bravurně vyřešit a postoupila do kola okresního. Zde se potýkali mladí fyzikové s neméně obtížnými úkoly a Tereza si opět s nimi poradila skvěle. V konkurenci třiceti dalších vítězů školních kol z celého okresu získala krásné páté místo.

Tereze gratuluji a přeji hodně dalších úspěchů.

Velikonoce - soutěž ve vektorové grafice

V pondělí 10. dubna proběhla v učebně Informatiky soutěž v kreslení pomocí vektorového grafického editoru Zoner Callisto. Při  hodnocení  hrála významnou úlohu originalita díla, kvalita provedení a stupeň zvládnutí grafického editoru. Ne všechny práce byly zdařilé, svou roli sehrálo časové omezení - dvě vyučovací hodiny.

Vítězné práce vytvořili:

  1. König Martin - 7. B
  2. Adamčíková Eliška - 7. B
  3. Fuček Michal - 8. B

Vítězům blahopřejeme a těšíme se na jejich účast v dalších soutěžích. 

Další práce...

RSS