Zápis do 1. ročníku 2018 – 2019

K zápisu na školní rok 2018 - 2019 se dostaví děti, které se narodily v období od 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 a dosáhly šesti let, ať už jsou zralé či nikoli.

K zápisu se musí dostavit i rodiče, kteří hodlají žádat odklad. Rodičům bude vydán formulář Žádost o odklad školní docházky, který vyplněný a doplněný zprávou z PPP a zprávou odborného lékaře nebo klinického psychologa doručí řediteli školy co nejdříve, nejpozději však do 31. 5. 2018. O odkladu rozhoduje ředitel školy, který zašle Rozhodnutí o odkladu nebo odklad zamítne.

Zápisu se musí zúčastnit i děti, jimž byla odložena školní docházka.

K zápisu mohou ty děti, kterým bude šest až v období od 1. září do 31. prosince 2018 – toto záleží na úvaze rodičů – v tomto případě má však škola právo odmítnout (z kapacitních či jiných důvodů) nebo si vyžádat posudek z Pedagogicko-psychologické poradny (PPP).

K zápisu lze jít do kterékoli školy, kde probíhá základní školní docházka. Zákonní zástupci mají možnost zvolit pro své dítě školu na základě svého uvážení.V případě nepřijetí na vybranou školu, většinou z důvodu převisu přihlášených žáků, má povinnost přijmout žáka spádová škola – tedy škola v obvodě.

Spádovost ulic pro naši školu je: Bavlnářská, Bedřicha Václavka, Černá cesta, Dobrovského, Dr. M. Tyrše, Dr. Petra, Dvorská, Hlavní třída, J. Božana, Jana Čapka, Jiřího Mahena, Jiřího z Poděbrad, Josefa Kavky, Kostikovo náměstí, Kpt. Nálepky, Krátká, Lipová, M. Chasáka, Malá, Mikoláše Alše, Na Podvolání, Na Poříčí, Na Veselé, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nádražní, Národních mučedníků, Nové Dvory-Hlíny, Nové Dvory-Kamenec, Nové Dvory-Podhůří, Nové Dvory-Vršavec, Novodvorská, Ó. Łysohorského, Okružní, Panské Nové Dvory, Pekařská, Pod Zámečkem, Podlesní, Potoční, Přemyslovců, Příkrá, Růžová, Sadová, Slavíčkova, Slezská, Sokola Tůmy, Spojovací, Staroměstská, Svatoplukova, Šeříková, Těšínská, tř. T. G. Masaryka, Třešňová, V Zahradách, Viléma Závady.

Datum zápisu jsme stanovili na: 

23. dubna 2018 od 13.00 - 17.00 hod

24. dubna 2018 od 13.00 - 17.00 hod

Zápis bude probíhat v 1. a 2. patře pavilonu B. K zápisu je nutné mít rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče).

Žádáme rodiče, aby řádně a včas plnili tuto zákonem stanovenou povinnost.

Co nabízíme na naší škole?

Další důležité materiály

Matematický klokan

Dne 23. března 2018 proběhla také na naší škole mezinárodní soutěž Matematický klokan

V jednotlivých kategoriích byli nejúspěšnějšími řešiteli:

 • kategorie CVRČEK (2. a 3. ročník)
  1. místo David Slezák, 2. místo Zuzana Kocychová, 3. místo Mariana Bojdová
 • kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. ročník)
  1. místo Aneta Endrlová, 2. místo Radek Mikuš, 3. místo Klára Urbišová
 • kategorie BENJAMÍN (6. a 7. ročník)
  1. místo Josef Hájovský, 2. místo Martin Maschke, 3. místo Richard Stalmach
 • kategorie KADET (8. a 9. ročník)
  1. místo Jakub Vantuch, 2. místo Michal Fuček, 3. místo Natálie Závodná a Martin Papala

Nejúspěšnějším řešitelem se stal Josef Hájovský, který získal 96 bodů.

Fotografie...

Upozornění školní jídelny

Upozorňujeme rodiče žáků, kteří se stravují ve školní jídelně, že na dotovaný oběd má žák nárok pouze v době přítomnosti ve školním vyučování a první den absence. Další následující den absence nárok na dotovaný oběd zaniká a je rodiči účtován doplatek k dotované ceně ve výši 28 Kč. Rodič si může ve školní jídelně oběd pro své dítě vyzvedávat, bude mu ale účtován v plné ceně. Doporučujeme tedy zvážit konkrétní situaci a v případě, že nechcete obědy v době absence odebírat, včas stravu odhlašovat u paní vedoucí stravování a předcházet tak doplatkům.

Olympijský park

Ve středu 21. února měla naše třída 9. A možnost navštívit Olympijský park, který se v době zimních Olympijských her nachází v Ostravě. Na nádraží jsme se potkali v 8:15 hod. Po krátké cestě vlakem a tramvají jsme dorazili na místo. Mohli jsme si zde vyzkoušet řadu olympijských i neolympijských disciplín a to jak zimních tak i letních. Mezi tradiční zimní sporty, které nám tento park nabídl, patří běh na lyžích, biatlon, curling, krasobruslení, lední hokej, snowboarding, snowboard cross, skoky na lyžích nebo třeba rychlobruslení. Z řady netradičních sportů například ledolezectví. Také jsme si mohli zblízka prohlédnout závodní čtyřbob, skeleton a saně. Z letních sportů jsme si mohli vyzkoušet atletiku, florbal, hokejbal, korfbal, rope skipping či taekwondo. Přestože jsme měli na vyzkoušení těchto všech sportů velmi málo času, mohu snad za všechny své spolužáky říct, že jsme si tento výlet velmi užili a určitě si ještě někdy některý z těchto sportů vyzkoušíme.

Fotky

Den otevřených dveří s Červenou Karkulkou

Učitelé a žáci naší školy uspořádali v úterý 22. února 2018 pro všechny předškoláky a jejich rodiče Den otevřených dveří. Budoucí žáci se mohli seznámit s novým prostředím a atmosférou školy.

Na mnoha stanovištích si mohly děti vyzkoušet různé aktivity, dále se seznámit s odbornými učebnami a vyzkoušet si i moderní pomůcky při vyučování. Mimo jiné velmi zaujala také adaptace známé české pohádky, kterou nastudovali žáci 1. stupně naší školy. Pohádku mohli zhlédnout v tělocvičně školy a na závěr byli všichni odměněni bouřlivým potleskem. Na konci prohlídky bylo pro všechny návštěvníky připraveno v kuchyňce školy malé pohoštění.
Věříme, že se všem prohlídka naší školy líbila a 1. září 2018 přivítáme také všechny předškoláky již jako naše „prvňáčky“.

Fotografie...

Biologická olympiáda

Pohyby živočichů a rostlin, to je téma letošního již 52. ročníku Biologické olympiády.

Školní kolo proběhlo v pátek 9. února 2018 a zúčastnilo se ho 14 žáků v kategorii D (6. a 7. ročníky) a 11 žáků v kategorii C (8. a 9. ročníky).  První částí byl test, pak následovala poznávačka 15 rostlin a 15 živočichů a nakonec praktický úkol. Všichni soutěžící si zaslouží za svůj výkon pochvalu. 

Výsledky:

Kategorie D: Lucie Blahutová (7.A), Klára Durčáková (6.B) a Sandra Kovaříková (7.B)

Kategorie C: Tereza Wieczorková (8.B), Tereza Kociánová (8.A) a Alžběta Vidláková (9.B)

Děvčata postupují do okresního kola, které se bude konat 12. dubna 2018 pro kategorii D  a 23. dubna 2018 pro kategorii C . Podmínkou je vypracovat vstupní úkol a na výběr jsou čtyři témata – žížaly, měření rychlosti pohybu bezobratlých, šíření plodů a semen a pohyby rostlin během růstu.

Podrobné výsledky a fotografie

RSS