Váení rodi?e,
naše škola op?t organizuje Lyování se sluní?kem. Naší škole bude sd?len termín lyování a po p?ihlášení ák? do systému www.prihlaskanakurz.cz. Prosím Vás, kte?í máte o lyování zájem, abyste své dít? zaregistrovali v tomto on-line systému od 1. 10. 2017 a ihned provedli platbu. Pro naši školu máme zarezervováno pouze 23 míst. Všechny ostatní d?ti, které se zaregistrují a jako 24. a více, budou za?azeny jako náhradníci.
?ádná platba kurzu je moná do 30. 11. 2017. Plakát zde (formát pdf).

Mgr. Tá?a Janošcová
zástupkyn? ?editele 

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS