„Keramika“, „Rekrea?ní plavání“, „Šití a vyšívání“  a  „Dílna Tvo?ilka“

 

„Keramika“ -  pond?lí  15:00 – 16:15

 • Práce s keramickou hlínou a výuka to?ení na hrn?í?ském kruhu i práce se sklem a smalty.
 • Cena pro: áky ŠD 350 K?, áci I. a II. stupn? 450 K?,
 • Vedoucí: Alena Ba?inová

Za?ínáme  2.10. 2017

 

„Rekrea?ní plavání“ -  úterý 15:00 – 16:15

 • Náplní budou rekrea?ní hry ve vod?, sout?e a volné plavání.
 • Cena za jedno pololetí pro áka je 400 K?. 
 • Vedoucí: Renata Grimová a Jindra Pukovská

Za?ínáme  3.10. 2017

 

„Šití a vyšívání“ -  st?eda 15:00 – 16:15

 • Náplní je seznámení se základy šití a vyšívání, vyráb?ní drobných v?cí z textilu i jiných materiál?.
 • Cena za jedno pololetí pro áka je 200 K?.
 • Vedoucí: Renata Grimová

Za?ínáme  4.10. 2017

 

„Dílna Tvo?ilka“  –  ?tvrtek 15:00 – 16:15

 • Krouek tvo?ení z tradi?ních i netradi?ních materiál?, ru?ní práce  a mlsání pro malé šikulky.
 • Cena pro áka 300 K? za jedno pololetí.
 • Vedoucí Jarmila ?upová a Jindra Pukovská

Za?ínáme 5.10.2017

Nabídku zájmových krouk? školy naleznete zde.

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS