Ve st?edu 20. ?ervna se  10 vybraných ák? 1. stupn? zú?astnilo atletických závod? konaných na stadionu TJ Slezan. Celkem sout?ilo 15 základních škol, tedy 150 d?tí. Naši áci byli úsp?šní, získali celkem  4 medaile.

  • 3 st?íbrné: Vanessa Kawecká Nelly 1. C, Olin Škola 1. B, Karolína Brázdilová 4. C
  • 1. bronzovou: Marie Bardo?ová 3. A

Všem zú?astn?ným pat?í pochvala za ú?ast a snahu - konkurence byla opravdu silná.

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS