Za?átkem ?ervna se gymnastika p?i 11.ZŠ vydala na republikové závody do Prahy a Brna. 

Sout? ?esko se hýbe se konala ve Sparta arén? v Praze, kde se hodnotí p?edevším nápad a choreografie sestavy. 

 

 V kategorii 8-10 let sout?ilo celkem 9 drustev, z toho dv? drustva reprezentovala frýdecký oddíl. Dívky se skladbou BAREVNÝ SEN ve sloení: Kristýna Machá?ková, Magdaléna Kubošová, Tereza Divišová, Michaela Šebestová, Barbora Waloszková, Tereza Duíková, Klára Urbišová, Marie Bardo?ová, Ema Švecová, Nela Luká?ová, Zuzana áková, Ela Pohludková, Nela Eliášová a Marie Bystro?ová obsadila st?íbrnou p?í?ku a staly se tak Vicemistryn?mi ?R. Chlapci ve sloení: Jan Provazník, Václav Adámek, Dominik Šebák, Damián Pe?ina, David Rumíšek, Karel Delong, Jakub Brettschneider, Michael Novotný, Adam Piontek, Adam Moskva, Václav Svoboda a Petr Roman p?edvedli pohybovou skladbu s názvem FERDA MRAVENEC A BROUK PYTLÍK, porazili všechny své soupe?e a dom? si odvezli titul Mistr? ?R. Starší dívky bojovaly o obhajobu titulu z minulého roku v konkurenci 7 tým?, vít?zství jim uteklo o pouhý bod a šly si pro st?íbro a titul Vicemistry? ?R. D?v?ata Tereza Pohludková, Natálie Závodná, Kristina G?esová, Vanda G?esová, Karolína Buková, Adéla Popovová, Nikola Plevková, Alb?ta Geblová, Tereza Brynychová, Klára Hlásna, Barbora Hýlská a Eliška Verlíková odzávodila se skladbou MIMOVÉ. Trenérky byly s úsp?chem d?tí nadmíru spokojené. Hned po sout?i vyrazily s d?tmi do boje na Brn?nský pohár, který se konal následující den. 

21. ro?ník Brn?nského poháru se konal v hale Moravské Slavie, kde se o to nejlepší umíst?ní popralo 20 tým? z celé republiky. Sout? TeamGym zahájily nejmladší frýdecké gymnastky se startovním ?íslem 1 na podiové skladb?. Podiovou skladbu dívky zacvi?ily moc p?kn? a synchronizovan?, jak se ?íká "jako jeden mu" a p?edvedly prvky jako je pirueta, p?ednos ?i p?emet vp?ed a zaslouen? se dala známka rovnat s nejlepšími týmy. "Škoda trampolíny, která se nepovedla podle p?edstav a holky se tak umístily na 5. míst? v konkurenci 10 tým?", dodala trenérka mladších dívek Katka Kohutová. Chlapci sv?j závod zahájili na trampolín?, kde p?edvedli krásná salta s vruty bez pádu a právem získali nejvyšší známku. Akrobacie se chlapc?m takté povedla bez v?tšího zaváhání. V podiové skladb? ud?lali kluci pár chybi?ek a ty je p?ipravily o umíst?ní na bedn?. "Nevadí, chlapci podiovou skladbu dopilují a 

p?íšt? u to nebude bramborová medaile", dodala s úsm?vem trenérka chlapc? Vendula Henychová. Sv??enkyn? Petry Tobiášové sout?ily ve starší kategorii. Na akrobacii d?v?ata zvolila jednodušší ?ady a vyplatilo se jim to. Za ?istotu a eleganci v kombinovaných ?adách s fliky a salty si dívky vyslouily nejvyšší známku ze 7 tým?, avšak o lepší umíst?ní ne 5. místo je také p?ipravila  podiová skladba. 

"Myslím si, e krásn?jší zakon?ení sezóny jsme si nemohly p?át", dodala trenérka Daniela Cmíralová.

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS