V pond?lí 23.4.2018 jsme se se staršími d?v?aty a chlapci zú?astnili Finále poháru v pohybových skladbách v Opav?. Chlapci sout?ili v kategorii I a m?li konkurenci šesti tým?. Chlapci p?edvedli pohybovou skladbu s názvem Ferda Mravenec a brouk Pytlík, která obsahuje spoustu akrobacie. Provedení bylo na jedni?ku a vybojovali si tak krásné 2.místo, nesta?ili pouze na drustvo z Opavy. ,, Kluci na pohybové skladb? dost zapracovali od poslední p?ehlídky, zaslouili si to!", dodala trenérka chlapc? Vendula Henychová . 
 
Naše d?v?ata soupe?ila s p?ti drustvy v kategorii II. Holky závodily se skladbou Mimové a byla to pro n? rovnou velká premiéra. D?v?ata mají sestavu hodn? gymnastickou, ale také obsahuje spoustu akrobacie, nap?íklad salto vzad nebo arab. Dívky byly nejlépe ohodneceny a vyhrály. ,,Holky moc chválím, skladba je náro?ná a zvládly ji skv?le, dotrénujeme sjednocení a bude to perfektní", dodala trenérka dívek Tobiášová Petra. Všem moc gratulujeme a t?šíme se na další úsp?chy.

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS