Den zdraví

Ve středu 27. června proběhl na naší škole tradiční Den zdraví. Soutěžící družstva tvořili žáci 6. - 8. ročníku. Jednotlivé skupinky změřily mezi sebou síly v nejrůznějších pohybových disciplínách: hod na cíl, překážková dráha nebo jízda zručnosti na kole. Své znalosti mohli žáci zúročit v dopravní výchově, v práci s buzolou, v určování světových stran i v určování stromů. Důležitou oblastí byl i zdravý životní styl, nebezpečí na internetu a dodržování zásad správného chování v době obecného ohrožení  nebo při živelných katastrofách či v jiných nebezpečných situacích. V neposlední řadě si členové družstev poradili i při poskytování první pomoci.

Deváťáci však také nezaháleli, stali se hodnotiteli na jednotlivých stanovištích. Rádi bychom poděkovali i studentům Střední zdravotnické školy a jejich pedagogickému doprovodu, paní Bařinové a paní Mrkvičkové, za odbornou přípravu soutěžních stanovišť první pomoci. 

Po sečtení všech bodů je pořadí vítězných družstev následující:

 1. místo s celkovým počtem 117 bodů:

        VII. A – Pavlíčková Nikola, Durčoková Klárka, Přibylová Amálka, Tůmová Michaela

 2. místo s celkovým počtem 114 bodů:

        VII. A – Konečný Tomáš, Jurášek Dominik, Bardoň Antonín, Srníček Jan

3. místo s celkovým počtem 113 bodů:

        VIII. A – Papala Martin, Slováček Jan, Kresta Michal, Menšíková Denisa

Všem vítězům blahopřejeme.

RSS