ákyn? naší školy Tereza Kubalová a Saskie Totevová v letošním školním roce úsp?šn? sloily zkoušku KET. Dne 22. ?ervna p?evzaly certifikát potvrzující úrove? B1 v anglickém jazyce. Tereza i Saskie se p?ipravovaly na zkoušku ji od 6. t?ídy, a to v rámci krouku angli?tiny KET. Nejen díky p?íprav? v krouku, ale rovn? díky své píli a odhodlání dosáhly ob? skv?lého výsledku 147 a 143 bod? ze 150 moných!!!

Gratulujeme a p?ejeme mnoho dalších úsp?ch?

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS