Stalo se ji tradicí, e na konci školního roku si áci naší školy mohli prohlédnout nejkrásn?jší ?tená?ské deníky ák? 2. stupn?. Výstava se konala v týdnu od 4.- 8. ?ervna 2018 ve speciáln? upravené t?íd?. Na základ? hlasování zvít?zil ?tená?ský deník Kláry Dur?okové ze t?ídy 7. A.

Vít?zce blahop?ejeme. Doufáme, e pro ostatní byla výstava inspirací pro tvorbu svých deník?.

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS