Výběrová dějepisná exkurze

12. června 2018 jsme se s žáky 8. a 9. tříd opět vydali po stopách historie. Naše putování směřovalo do Hrabyně a Darkoviček, míst, která jsou spjata s 2. světovou válkou. Nejprve jsme si prohlédli Památník 2. světové války. Expozice Doba zmaru a naděje chronologicky připomíná válečné dějiny 2. sv. války a zároveň přibližuje i civilní život obyvatelstva, válečnou výrobu a kulturu. Postihuje také boje československých vojáků na Blízkém východě, osudy letců v Polsku, Francii, Velké Británii a další události.

V průběhu prohlídky si žáci vyplňovali předem připravený pracovní list a ověřovali tak získané informace. Součásti exkurze byl i program věnovaný holocaustu. Žákům byly na dobových dokumentech a nahrávkách pamětníků objasněny pojmy antisemitismus, sionismus, šoa nebo holocaust a objasněny okolnosti, které vedly k masovým transportům evropských Židů do ghett a koncentračních táborů v období 2. sv. války.

Další cesta vedla do Darkoviček, kde jsme se seznámili s významem pevnostního areálu, který vznikal v letech 1935-1938. Areál opevnění tvoří pěchotní sruby MO-S 18, MO-S 19, MO-S 20 a lehký objekt LO – vz. 37A. Jeden z bunkrů jsme prošli a udělali si tak představu, co skrýval, jak fungoval a jak se zde vojákům žilo.

RSS