V pátek 15. ?ervna  se vydal autokar se 49 ú?astníky sm?rem k jadranskému pob?eí. Posádku tvo?ílo 29 ák? sportovních t?íd naší školy a 14 ák? ZŠ Janovice. P?íjezd do kempu Bjela Uvala byl v ranních hodinách 16. ?ervna. Následovalo ubytování a seznámení s mo?em. 
Ned?le 17.6.:
Dopolední program: 
 7:45 - ranní rozplavba
 9:00 - relax u mo?e
11:00 - skupina dívek - aqua aerobic, chlapci - mí?ové hry: basketbal a fotbal
Odpolední program - pobyt u mo?e
17:00 - aqua aerobic a zumba. 
Ve?erní program :
- turnaj ve stolním tenisu, petang, beach volejbal

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS