Zkrácení výuky

Dne 20.října 2017 je z důvodu konání voleb na naší škole a zkráceného výdeje jídel ze školní jídelny upravena výuka takto:

  • 1.stupeň končí dle rozvrhu hodin
  • žáci 6. a 7. tříd končí po 4. vyučovací hodině - tj. 11:40
  • žáci 8. a 9. tříd končí ve 12:15

RSS