Ve ?tvrtek 14. 9. 2017 se konají od 16.00 hodin t?ídní sch?zky (mimo t?ídy 1. ro?níku). Rodi?e zde budou seznámeni s organizací školního roku a zm?nami ve školním a klasifika?ním ?ádu.

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS