Přivítali jsme naše prvňáčky

Přání do nového školního roku

Dva měsíce prázdnin jsou za námi a my jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2017/2018. Letošní slunné prázdniny nám daly dostatek možností k odpočinku od školních povinností a nyní jsme připraveni absolvovat 10 měsíců náročné školní práce.

Přejeme Vám všem, milí žáci a učitelé, aby tento školní rok byl pro Vás rokem úspěšným, naplněným radostmi a pohodou. Toho můžeme dosáhnout jedině v případě, že se nám na naší škole podaří nadále udržovat pěkné vzájemné vztahy mezi učiteli a žáky, za předpokladu, že nás učitelé budete žáci chápat jako přátelé, kteří vám pomáhají nalézat cesty k poznání a vědění.

Jako každý školní rok, tak i letos, jsme přivítali naše prvňáčky. Ocitli se na škole, která je známá především svými výjimečnými výbornými výsledky nejen ve sportu, ale i v dalších vyučovacích předmětech. Přejeme vám, naši prvňáčci, aby se vám u nás moc líbilo a do školy jste chodili rádi.
Nejstarším žákům devátého ročníku přejeme, aby bylo jejich snažení během celé školní docházky korunováno přijetím na střední školy, které si vyberou.

Ať se daří!

RSS