Organizační zajištění výuky žáků 1. tříd v první týdnu školního roku 2017-2018

Školní rok 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017 slavnostním zahájením v jednotlivých třídách v 8:00 hodin.

Prvňáčky a rodiče přivítají ve třídách jejich třídní učitelky (1.A a 1.B přízemí pavilon B; 1.C 1. patro pavilon B). Výuka prvního školního dne bude ukončena v 8.45 hodin.

Od 8:00 hod. budou mít rodiče možnost zapsat své dítě do školní družiny. Zápis bude probíhat ve vestibulu u šaten.

Provoz školní družiny

4. 9. 2017 od 8:00 do 13:00 hod.

Od 5. 9. 2017 od 6:00 do 8:00 hod. a odpoledne od konce vyučování žáků do 16:30.

Úvodní schůzka s rodiči prvňáčků

úterý 5. září 2017 od 15.30 hod. se uskuteční pro rodiče prvňáčků v jednotlivých prvních třídách úvodní schůzky s třídními učitelkami. Na programu budou upřesňující informace k organizaci prvních školních dní, třídní učitelky doplní informace ke  školním pomůckám a seznámí rodiče s  režimem a chodem školy.

Zkrácená výuka v prvním školním týdnu

V úterý 5. září končí výuka po 2. vyučovací hodině tj. v 9.40 hodin.

Ve středu a ve čtvrtek 6. a 7. září bude výuka ukončena v 10.45 hodin.

V pátek 8. září bude výuka ukončena v 11.30 hodin.