Zájmové útvary školy ve školním roce 2017/2018

Nabídku zájmových kroužků v tomto školním roce naleznete zde.

Volný den pro žáky

Vyhlašuji volný den pro žáky ve smyslu ustanovení § 24 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dne 29. září 2017, a to z organizačních důvodů.

Ing.Jiří Adámek
Ředitel školy

Nabídka zájmových kroužků školní družiny pro školní rok 2017 - 2018

„Keramika“, „Rekreační plavání“, „Šití a vyšívání“  a  „Dílna Tvořilka“

Číst dál...

„Otevřená škola v šablonách“ dotace z OPVVV - 1. etapa

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás tímto seznámil s realizací dotačního projektu, tzv. ŠABLONY II s názvem „Otevřená škola v šablonách“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005207, který bude probíhat na Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 od 1. 09. 2017 – do 31. 8. 2019.

Číst dál...

ŠABLONY II - dotace z OPVVV

Číst dál...

Pozvánka pro rodiče

Ve čtvrtek 14. 9. 2017 se konají od 16.00 hodin třídní schůzky (mimo třídy 1. ročníku). Rodiče zde budou seznámeni s organizací školního roku a změnami ve školním a klasifikačním řádu.

RSS