Advent na naší škole

Video...

Mikulášský jarmark


Naše škola Vás srdečně zve na

Mikulášký Jarmark,

který se bude konat na nádvoří náší školy v úterý 6. prosince 2016 od 16:00 hodin.

Plakát...

Sportovní hala Krystal u naší školy

Magistrát města Frýdku - Místku se chystá na našem sportovním pozemku stavět víceúčelovou sportovní halu. (zdroj)

Studie haly

Den plný her

Desáté listopadové odpoledne prožili předškoláci a žáci 1.-3. tříd Den plný her. Děti i jejich rodiče měli možnost vidět ukázku gymnastiky a zkusit si několik zajímavých aktivit s míčem. Poté se vydali po chodbách naší školy, aby si zazpívali česky i anglicky, zahráli pexeso, domino nebo člověče nezlob se. Menší i větší děti měly možnost si sestavit obrázek z kaštanů, přečíst obrázkový příběh nebo pomalovat nafukovací míček. Na závěr si každé zúčastněné dítě sestavilo hrací kostku, která jim bude připomínat všechny prožité aktivity.

Velký dík patří učitelům, kteří toto zábavné odpoledne připravili. Za vydatnou pomoc je třeba poděkovat i starším žákům, kteří věnovali svůj čas mladším kamarádům a se zaujetím pomáhali na jednotlivých stanovištích.

Závěrem nezbývá než pozvat všechny na Mikulášský jarmark, který se koná 6. prosince. Těšit se můžete nejen na pěkné výrobky vašich dětí, ale také bohatý doprovodný program.

Fotografie...

Anglické divadelní představení

Dne 22. listopadu 2016 žáci 8. ročníku zhlédli divadelní hru „Peter Black“ pojednávající o muži z ulice, který začíná svoji novou cestu za prací. Peter prochází sérií profesí, při kterých podstupuje zkoušky vlastní osobnosti a vlastních zkušeností. Hercům se povedlo vtipně zpracovat některé faktory, které mohou mít vliv na správný výběr zaměstnání – vědomostní předpoklady, fyzická omezení, zodpovědnost, lehkovážnost, strach, přátelství, disciplína, odvaha, zvyk, náhoda a možná i láska.
Šest různých profesí, anglický projev s použitím atraktivních dialektů, variabilní scéna a dynamická hudební koláž, to vše přineslo toto zábavné divadelní představení, během kterého se žáci bavili, skutečně i učili a hlavně si mohli v praxi ověřit své znalosti z anglického jazyka.

Fotografie...

Dějepisná exkurze Chotěbuz

Každoročně pořádá naše škola pro žáky 6. – 9. tříd setkání s historií. Tematicky se dějepisné exkurze zaměřují na konkrétní historickou část učiva ŠVP.

První z nich proběhla 9. a 16. listopadu 2016. Žáci sedmých a osmých tříd navštívili Archeopark v Chotěbuzi – Podoboře u Českého Těšína. Děti se seznámily se s téměř třítisíciletou historií osídlování Starého Těšína, dozvěděly se informace o životě našich předků. Protože Archeopark v Chotěbuzi prošel rozsáhlou přestavbou, nejdříve navštívily novou budovu muzea, kde vyplňovaly pracovní listy, poté rozluštily hlaholici, seznámily se s životem Slovanů – vyzkoušely si mletí na žernovu a zkoumaly druhy koření, které Slované běžně používali. Následovala prohlídka repliky slovanského hradiště a starobylých obydlí, viděly originály i repliky nálezů a vyzkoušely si střelbu z luku na slaměný terč. Na zpáteční cestě jsme navštívili i Rybí dům, kde jsme si mohli prohlédnout obrovské množství cizokrajných ryb například jesetery, obří kapry, želvy.

I když nám počasí příliš nepřálo, setkání s historií to nijak neovlivnilo.

Fotogalerie...

RSS