Get Adobe Flash player

Obvodní kolo recitační soutěže

Dne 21. února se konalo obvodní kolo recitační soutěže žáků prvního stupně na 2. ZŠ ve Frýdku-Místku. Tohoto kola se zúčastnilo celkem 41 úspěšných recitátorů, vítězů jednotlivých školních kol, z nichž 19 soutěžilo v první a 22 ve druhé kategorii. V letošním roce byli všichni kvalitně připraveni a konkurence tedy velmi vysoká. O to větší úspěch naše škola zaznamenala při získání dvou ze šesti postupových míst. Ve druhé kategorii jsme sice nepostoupili, ale v první kategorii se na třetím místě  umístila Klárka Urbišová ze 3.A. Na krásném druhém místě pak skončil Jirka Mojžíšek ze třídy 2.B. Oba tito recitátoři budou naši školu reprezentovat v okresním kole.  Všem dětem blahopřejeme a děkujeme za pěkný výkon v soutěži.  

Vítězové

Zdravotnická beseda

31. ledna jsme ve školní družině přivítali paní magistru Mrkvičkovou a studentky střední zdravotnické školy.

Děti se seznámily se základy první pomoci nejenom poslechem, ale měly možnost si vše "nanečisto" vyzkoušet. Dozvěděly se jak postupovat při bezvědomí, co udělat s krvácející ránou, zlomeninou, spáleninou, omrzlinou a jak se správně zachovat při podezření na úraz páteře. Děti se nechaly s nadšením  obvazovat a s chutí si vyzkoušely masáž srdce na figuríně.

Tímto děkujeme paní magistře i studentkám zdravotnické školy.

Foto

Maškarní karneval se vydařil

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě maškarního karnevalu. Maminkám, které si našly čas, pustily se do pečení a přispěly nám tak spoustou dobrot. Také paní Surovcové a Capákové za krásné dorty. 

Těšíme se na další příjemně strávené odpoledne na MAŠKARNÍM KARNEVALU 2018.

Fotografie

Školní kolo recitační soutěže

Dne 16. února se  konalo školní kolo recitační soutěže žáků 1. – 5. tříd. Zúčastnili se jí vítězové třídních kol a svou premiéru měli také naši prvňáčkové, kteří svým přednesem soutěž zahájili. Recitovalo se ve dvou kategoriích. První kategorii tvořili žáci druhých a třetích ročníků, druhou pak žáci čtvrtých a pátých ročníků. Básničky nám předneslo celkem 28 žáků, z nichž nejlepší budou naši školu reprezentovat v obvodním kole.

Vítězové školního kola:

1. kategorie:

  1. místo:  Jirka Mojžíšek  
  2. místo:  Klárka Urbišová
  3. místo:  Amálka Kupková

2. kategorie:

  1. místo: Kuba Mandys
  2. místo: Beáta Čubová                                        
  3. místo: Kuba Švec

Všem vítězům blahopřejeme a držíme palce v obvodním kole.

Zkušenosti s písmem Comenia Script po čtyřech letech

S výukou tohoto písma jsme na naší škole začali ve školním roce 2013-2014, a to na přání většiny rodičů tehdejších prvňáků. I my jako učitelé jsme vysledovali a uvědomovali si, bez ohledu na to, zda existuje Comenia Script, že děti i dospělí dávají přednost čím dál více jednoduššímu stylu psaní a že důsledně spojená psací písma s kličkami nahoře a dole při běžném psaní po sobě mnohdy nepřečtou ani sami písaři. Po kompletním proškolení pedagogů 1. stupně v písmu Comenia Script jsme se rozhodli touto formou písma vyučovat všechny naše žáky 1. ročníku.

Jaká je tedy charakteristika písma a jak probíhá jeho výuka?

Číst dál...

„Hodina pohybu navíc“ nás prostě baví

„V minulém školním roce, kdy jsme s pokusným ověřováním projektu MŠMT „Hodina pohybu navíc“ začínali, bylo naším cílem přidat něco nového, co se týče všestranného pohybu žáků, neboť jsme školou se sportovním zaměřením a snažíme se hledat nové cesty k tomu, aby se žáci naučili mít sport rádi již od útlého věku,“ vysvětluje ředitel školy Jiří Adámek a dodává, „zaměření Hodin pohybu navíc se týká všeobecného rozvoje dovedností fotbalu, basketbalu, házené, volejbalu, úpolových cvičení, základů gymnastiky, atletiky, plavání, florbalu a bruslení. Projekt se v minulém školním roce velmi líbil, a protože si žáci opět přáli navštěvovat Hodiny pohybu navíc, tak i letos v projektu pokračujeme.“

Jak projekt hodnotí sami trenéři? Martin Strnadel, garant celého projektu na naší škole a zároveň trenér házené, říká, „Žáci navštěvují hodiny rádi, naučí se vždy něco nového. Z hodin odcházejí nadšeni, jsou pro ně velkou zábavou. Děti jsou stále v akci a neustále se zlepšují!“
Trenérka Martina Brunclíková dostala na starosti ty nejmladší šestileté žáky a k celému projektu dodává: „Prvňáčci mívají občas strach z pohybu, z neznámého náčiní a pomůcek, ale postupně tento strach mizí a nakonec se všichni vyřádí. Velmi oceňuji i to, že se děti naučí kamarádství, pravidlům fair play a hlavně, že tráví méně času u počítačů.“

Tento projekt nás velmi zaujal a hodláme v něm nadále pokračovat. Vidíme ho nejen jako vhodnou náplň trávení volného času, ale také jako hlavní motivaci pro to, aby si děti radost z pohybu užívaly.

Táňa Janošcová

  Více o projektu... 

Fotografie...

RSS