Výsledky dotazníku

Vážení rodiče,

Vaše dítě je od září 2017 žákem 1. ročníku naší školy. Obrátili jsme se na Vás s žádostí o spolupráci při vyplnění dotazníku, který je součástí zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu a zpracovává vlastní hodnocení školy. Sledovaným ukazatelem tohoto dotazníku byl důvod výběru naší školy. Předkládáme Vám nyní jeho výsledky a děkujeme Vám za ochotu při jeho vyplňování i za Váš osobní zájem o další rozvoj školy.                                                                                                                                                                          

Ing. Jiří Adámek, ředitel školy

Výsledky dotazníku...

Zkrácení výuky

Dne 20.října 2017 je z důvodu konání voleb na naší škole a zkráceného výdeje jídel ze školní jídelny upravena výuka takto:

  • 1.stupeň končí dle rozvrhu hodin
  • žáci 6. a 7. tříd končí po 4. vyučovací hodině - tj. 11:40
  • žáci 8. a 9. tříd končí ve 12:15

Zachraňme strom, adoptujme zvíře – příští pátek začínáme!!!

Vyhlašujeme 16. ročník školního projektu.

Čeho se projekt týká? Sbíráme starý papír, čímž zachraňujeme stromy a získaný finanční výtěžek za sběr zasíláme na adopci medvědice Oliny do ostravské ZOO.

Termíny sběru jsou vždy v pátek:

  • 13. října 2017
  • 8. prosince 2017
  • 23. února 2018
  • 6. dubna 2018
  • 1. června 2018

Místo a čas: Vždy od 7:30 do 8 hodin u vstupu na 1. stupeňPapír musí být svázaný!!!

Za přinesený papír, zachráněné stromy a medvědici Olinu předem děkujeme!

Nabídka zájmových kroužků školní družiny pro školní rok 2017 - 2018

„Keramika“, „Rekreační plavání“, „Šití a vyšívání“  a  „Dílna Tvořilka“

Číst dál...

Zájmové útvary školy ve školním roce 2017/2018

Nabídku zájmových kroužků v tomto školním roce naleznete zde.

ŠABLONY II - dotace z OPVVV

 

Číst dál...

RSS