Školní kolo Dějepisné olympiády 2015

Ve středu 25.listopadu 2015 proběhlo na naší škole školní kolo Dějepisné olympiády.
Dvacet osm  zúčastněných žáků 8.a 9. tříd prověřovalo své vědomosti z dějin dynastie Lucemburků.
Tematické zaměření ročníku:

Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou

Číst dál...

Naše Minizoo měla úspěch

Bylo odpoledne, 12. listopadu, když se všechny třídy 1. stupně proměnily v pavilony zvířátek. Všichni jsme si mohli prohlédnout domácí mazlíčky, které děti pro tuto příležitost přinesly do školy.

Měli jsme tu spoustu křečků, morčátek, želv, také králíky, potkany, andulky, šneky, rybičky, ale i chameleona nebo burunduka. Jako v každé správné zoologické zahradě nechyběla ani exotická zvířata – samozřejmě plyšová. Při prohlídce si malí návštěvníci také zasoutěžili a na konci na ně čekala sladká odměna.

Děkujeme všem dětem i rodičům za ochotu půjčit vlastní zvířátko i plyšáka.

fotografie...

Pokračuje registrace na 5-denní výjezdový lyžařský kurz žáků 1. st.

Vážení rodiče,

v době konání zářijových třídních schůzek Vám byla v jednotlivých třídách nabídnuta možnost přihlásit své dítě do odpoledního kurzu "Lyžujeme se sluníčkem", který naše škola nabízí již potřetí a to ve spolupráci se společností Sun Outdoor o.s. Bílá. Letos pojedeme v termínu 15.2. – 19.2.2016. Cena kurzu je 1 670,- Kč. K dnešnímu datu máme přihlášeno 15 dětí. Předpokládaný počet žáků je 25.

Pro ty z vás, kteří chcete své děti ještě na kurz přihlásit, je nutné provést registraci přímo na webu www.prihlaskanakurz.cz . Termín registrace a úhrada platby musí proběhnout do 30.11.2015. Po tomto termínu se pro dohlášené děti zvyšuje cena za kurz o 150,- Kč/dítě.

Podrobnější informace můžete rovněž získat na:www.sunoutdoor.cz

2. Po stopách planety Země

2. KOLO KORESPONDENČNÍ  ZEMĚPISNÉ SOUTĚŽE

23. listopadu - 29. listopadu 2015

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY

Po stopách planety Země - 1. kolo

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ OTÁZKY 1. KOLA

Číst dál...

Londýn byl úžasný

Naše škola získala v rámci projektu Otevřená škola posiluje dovednosti žáků a učitelů dotaci na podporu zahraničního jazykového kurzu pro žáky. Cílem je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU. Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v Anglii - Londýně pro žáky proběhl ve dnech 8.11 - 14. 11. 2015  včetně cesty. Program byl rozdělen na vzdělávací část a na část poznávací.

V rámci vzdělávací části žáci absolvovali 9 vyučovacích hodin s rodilým mluvčím. Výuka probíhala v Croydon College, každý žák obdržel po jejím absolvování certifikát.

Mezi nejvýznamnější památky, které žáci navštívili, určitě patří Tower of London, Tower Bridge, Museum Madame Tussauds, London Eye, Buckingham Palace.Zároveň jsme poznali významné univerzitní město Cambridge a nádherné přímořské lázně Brighton. Na celé cestě za poznáním nás doprovázela skvělá paní průvodkyně, díky které se nikdo z nás v tak velké metropoli neztratil. Důležitá však byla také disciplinovanost a spolehlivost našich žáků, za což jim patří velké díky.

Před odjezdem jsme se všichni moc těšili na to, co nás čeká, a po návratu doufáme, že se podobná akce bude opakovat.

Fotografie...

RSS