Tradiční oslavy Dne Země

Den Země slaví milióny lidí z více jak 150 zemí světa.

Stalo se již dobrou tradicí, že se žáci jednotlivých ročníků naší školy každý rok připojují k těmto oslavám. V pátek 22. dubna 2016 za nádherného slunečného počasí žáci a učitelé naší školy vyrazili za ekologií do přírody. Program tohoto dne byl velice pestrý a zajímavý.

Šesté ročníky podnikly výpravu do frýdeckého lesa a zkoumaly zajímavosti na naučné stezce.

Sedmáci navštívili přehrady Žermanice a Morávku. 

Osmáci se zaměřili na zpracovávání odpadů a navštívili Frýdeckou skládku na Panských Nových Dvorech a Čističku odpadních vod ve Sviadnově.

Žáci devátých tříd se tradičně vydali zdolat Lysou horu.

Počasí všem přálo a naše výpravy za ekologií a do přírody a se velmi zdařily.

Fotografie...

Videoprezentace naší školy

video na vimeo

Maraton v četbě Dona Quijota

20. dubna 2016 jsme se v hodinách českého a španělského jazyka zapojili do aktivity pořádané nakladatelstvím Librex a Hladnovským gymnáziem v Ostravě - Maraton v četbě Dona Quijota. Četba vybraného textu má čtenářům přiblížit světově proslulého španělského autora Miguela de Cervanta. Do maratonské četby v češtině se zapojila v rámci hodin většina žáků druhého stupně. V hodině španělského jazyka jsme text četli v originále. Každoročně patří počet našich čtenářů mezi nejvyšší…

Matematické soutěže

Dne 18. března 2016 proběhla také na naší škole mezinárodní soutěž Matematický klokan

V jednotlivých kategoriích byli nejúspěšnějšími řešiteli:

Kategorie CVRČEK (2. a 3. r.)

  • 1. místo Radek Mikuš, 2. místo Nela Bouchnerová, 3. místo Markéta Šobrová

Kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. r.)

  • 1. místo Richard Stalmach, 2. místo Martin Maschke, 3. místo David Lapčík

Kategorie BENJAMÍN (6. a 7. r.)

  • 1. místo Tereza Durčáková, 2. místo Samuel Kocych, 3. místo Sabina Čubová

Kategorie KADET (8. a 9. r.)

  • 1. místo Petr Kresta, 2. místo Prokop Malý, 3. místo Kateřina Danicsová

Mezi oblíbené matematické soutěže patří Pythagoriáda. V úterý 29. března 2016 žáci 6., 7. a 8. r. řešili patnáct příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování. 
Úspěšnými řešiteli jsou Tereza Durčáková (VI. B) a Jakub Socha (VIII. B), kteří postupují do okresního kola této soutěže.

5. dubna 2016 se konalo okresní kolo Matematické olympiády. Naši školu reprezentovaly žačky
6. ročníku Tereza Durčáková, Tereza Kociánová, Štěpánka Vidláková a Lucie Zamazalová. Vynikajícího výsledku dosáhla Terezka Durčáková, která získala plný počet bodů a obsadila dělené 1. místo.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

Fotografie...

Opět mistrovský titul

 
8.- 9. dubna 2016 se skupina gymnastek naší školy rozjela do Prahy na Mistrovství republiky škol ve sportovní gymnastice. Děvčata jela obhajovat mistrovský titul a to již podvanácté za sebou. Gymnastky ve složení Adéla Blažková, Saša Koloničná, Veronika Papalová a Natálie Závodná nezaváhaly a získaly zlaté medaile a mistrovský titul pro tento rok. Veronika Papalová pak obsadila 1.místo v jednotlivcích, 2. místo Saša Koloničná, Adéla Blažková 5.místo a Natálie Závodná vybojovala 11. míst
 
Jsme velice rádi, že se nám podařilo vzorně reprezentovat Moravskoslezský kraj, naše město a školu. Často se nás ptají, jestli nás to ještě baví být na „bedně“, ale nás to rozhodně baví. Poděkování patří nejen gymnastkám, ale i trenérce Petře Tobiášové.
Blahopřejeme a přejeme další úspěchy.

Foto...

Rodičovské schůzky

V úterý 12.4.2016 se konají od 16.00 hodin rodičovské schůzky. Rodičům žáků 9. ročníku a 7. ročníku, kteří se hlásí na víceletá gymnázia, budou rozdány zápisové lístky ke vzdělávání ve střední škole.

Od 15.30 hodin probíhá jednání výboru SRPŠ. Všichni třídní důvěrníci jsou srdečně zváni.

RSS