Nová učebna dramatických umění a skupinových prací

Haló, haló! Vypouštíme do světa novinku, že jsme na naší škole otevřeli zbrusu novou učebnu dramatických umění a skupinových prací. Doufáme, že poslouží dobře nejen pro dramatický, pěvecký a jiný kroužek, ale také pro třídnické hodiny, besídky tříd, skupinová sezení žáků se školní psycholožkou či jen jako příjemná změna prostředí ve výuce.

Přejeme mnoho hezky strávených chvil v novém prostředí nejen žákům, ale i pedagogům!

další foto...

KORCHEM 2018


Dne 16.5.2018 se uskutečnilo v prostorách katedry chemie PřF OU v Ostravě vyhodnocení soutěže Korchem (Korespondenční soutěž v chemii). Prvních 20 soutěžících se zúčastnilo prezentace efektních pokusů a vyhodnocení výsledků soutěže. Naši školu reprezentoval Lukáš Bogda z 9. A třídy, který se umístil na 12. místě.

Fotografie...

Prvonaučná vycházka třídy 1. C - peřeje řeky Morávky


V pátek 27.4.  jsme se  třída 1.C  vydali k řece Morávce na prvonaučnou vycházku. Cestou jsme pozorovali kvetoucí i nekvetoucí rostliny, běhali, zahlédli několik druhů živočichů. U řeky jsme poznávali zblízka vodní ekosystém, lovili rybky a hráli si s kameny u řeky. Výpravu jsme zakončili opékáním párků a bujarým pokřikem. Všichni jsme se velice nasmáli a móóóc si vycházku užili.

Fotografie...

Putování Austrálií - výsledky 3. kola

Výsledky a správné odpovědi

Putování Austrálií - celkové pořadí

Ve čtvrtek 3. května 2018 se konalo závěrečné kolo korespondenční soutěže. Źáci měli na vypracování úkolů jen 45 minut, ale většina soutěžících byla hotova mnohem dřív. Všem děkujeme za účast a těšíme se na příští ročník. Slavnostní vyhlášení proběhne v příštím týdnu.

Celkové výsledky a správné odpovědi

Matematické soutěže

V dubnu proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.Ve svých kategoriích zvítězili:

  • 5. r. – Radek Mikuš
  • 6. r. – Martin Maschke
  • 7. r. – Josef Hájovský, Daniel Sochaci
  • 8. r. – Jiří Bystřický

Do okresního kola postupuje Radek Mikuš, který je nejúspěšnějším řešitelem. 

Druhou soutěží bylo okresní kolo Matematické olympiády, kde nás reprezentovali „šesťáci“ Martin Maschke a Richard Stalmach. Děkujeme všem soutěžícím.

Foto...

RSS