Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2014/2015

 

 

Zájmové kroužky  na naší škole ve školním roce 2014/2015

Název kroužku

Vedoucí

Místo konání

Doba konání


Ročník

Cena

Seminář AJ/KET

Mgr. Filipcová

jazyková učebna 2

ÚTERÝ 14:45-15:45

7.- 9.

500,-

Angličtina/pro rodiče

Mgr. Filipcová

jazyková učebna C413

ÚTERÝ 16:00-17:00

 

600,-

Seminář AJ/MOVERS pokročilí

Mgr. Novotná

jazyková učebna 1

STŘEDA 14.30-15.30

5.- 6.

500,-

Seminář AJ/MOVERS začátečníci

Mgr. Dobešová

učebna  M 2

ČTVRTEK 13.15-14.15

4.- 5.

500,-

AJ předškoláci 2x

Mgr. Dobešová

smart 1

ÚTERÝ 13.15-14.15

STŘEDA 13:30-14:30

 

600,-

Počítačový kroužek

Mgr. Hosnédl

učebna PC 1

PONDĚLÍ 14:00-15:00

6.- 9.

500,-

Seminář AJ/MOVERS středně pokročilí

Mgr. Janošcová

smart 1

ČTVRTEK 14.00-15.00

4.- 6.

500,-

Young journalist-literární kroužek

Mgr. Filipcová

jazyková učebna

STŘEDA 14:30-15:30

4.- 9.

0,-

VV kroužek

Mgr. Jakůbková

Vv 1. st.

PONDĚLÍ 13.30-14.30

  2.- 5.  

450,-

Přírodovědný kroužek

Mgr. R. Střížová

uč. přírodopisu

PONDĚLÍ 14:30 - 15:30

6.- 9.

500,-

Dílna "Tvořilka" ŠD

Ing.J. Čupová, J. Pukovská

ŠD

ČTVRTEK 15:00-16:15

  1.- 5.  

300,-

Florbal

Mgr. D. Hosnédl

tělocvična

PONDĚLÍ 14:15-15.15

6.- 9.

500,-

Keramika, smalt, sklo

ŠD

A. Bařinová

ŠD-keramika

PONDĚLÍ 15:00-16.15

1.- 5.

350,-

Šití a vyšívání ŠD

R. Grimová

ŠD 3

STŘEDA 15:00-16:15

1.- 5.

100,-

Pěvecký kroužek

Mgr. I. Schwederová

učebny HV

STŘEDA 13:30 -14.30

  6.- 9.  

0,-

Dopravní kroužek

Mgr. Z. Šnajdrová

uč. chemie, PC

PONDĚLÍ 14:30-15.30

  5.- 8.  

500,-

 

 

Nabídka zájmových kroužků školní družiny pro školní rok 2014 - 2015

"Keramika, smalt a sklo"

"Rekreační plavání“

"Šití a vyšívání“

"Dílna Tvořilka“

bližší informace zde

Píšeme písmem Comenia Script

Výuku tohoto nevázaného psacího písma jsme na naší Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad zavedli ve školním roce 2013/14, a to na přání drtivé většiny rodičů tehdejších prvňáků v obou prvních třídách.

Číst dál...

Informace o zápisu a provozu školní družiny ve školním roce 2014/2015

Zápis žáků do školní družiny proběhne v pondělí  1.9.2014 od 8:00 hod. ve vestibulu školy u šaten. Nový zápisní lístek si musí vyzvednout a vyplnit i žáci, kteří již ŠD navštěvovaliProvoz školní družiny bude 1.9.2014 od 9:00 do 13:00 hod.

Od 2.9.2014 je provoz ve ŠD již ráno od 6:00 do 8:00 hod. a odpoledne od konce vyučování žáků do 16:30 hod. Další  informace o školní družině naleznete zde.

Organizační zajištění výuky žáků 1. tříd v první týdnu školního roku 2014-2015

Školní rok 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014 slavnostním zahájením v jednotlivých třídách v 8:00 hodin. Prvňáčky a rodiče přivítají ve třídách jejich třídní učitelé. Výuka prvního školního dne bude ukončena v 8.45 hodin. Od 8:00 hod. budou mít rodiče možnost zapsat své dítě do školní družiny. Zápis bude probíhat ve vestibulu u šaten.

Číst dál...

Organizace školního roku 2014-2015

Kdy je vyučování a kdy jsou prázdniny...

Číst dál...