The Originals 11 - 5. číslo (červen 2016)

Vyšlo 5. číslo školního časopisu The Originals 11.

Olympijské hry v Riu

Děti si v pátek 3. června změřily své síly na naší školní olympiádě v " Riu ". Soupeřily za svůj tým-stát, který si se svou třídou vymyslely. Byl zapálen olympijský oheň, složen slib a olympiáda mohla začít. Prvňáčci soutěžili mezi sebou v přetahované, běhu, závodivých hrách, v hodu na cíl a ve sbírání žabiček. 
Ostatní děti byly rozděleny do dvou kategorií. 1. kategorie 2. a 3. třídy a 2. kategorie 4. a 5. třídy. Soupeřily ve sprintu, vytrvalostním běhu, hodu do dálky, hodu medicimbálem, skokem do dálky, v pětibojj, štafetových hrách a v plavání. Všechny děti se zúčastnily nějaké disciplíny a měly tak šanci získat medaili pro svůj stát. Vyhodnoceny pak byli nejen jednotlivci, ale i celé kolektivy a všechny děti dostaly sladké odměny. Celá olympiáda se odehrávala v "Riu", a proto na hřišti vyrostly palmy s papoušky, exotické květiny a nechyběla ani zvířata brazilského pralesa. Potkat jste mohli krokodýly, mravenečníky, jaguáry, anakondy, ryby, žáby, želvy a samozřejmě krásně zbarvené papoušky a exotické motýly. Žáci druhého stupně vypracovali projekty o brazilské přírodě, historii a současnosti olympijských her a slavných českých olympionicích. Po sportovních výkonech si děti mohly zatancovat a zasoutěžit na úžasném karnevalu v Riu. To vše jsme doplnili výborným občerstvením.
Děkujeme všem, kteří tuto skvělou akci připravili a organizovali.

Fotogalerie...

Mladí cyklisté vybojovali 2. místo v krajském kole dopravní soutěže

 
Dvě naše družstva prošla úspěšně oblastní i okresní soutěží. Ve dnech 26. - 27. května se ve Frenštátě pod Radhoštěm konalo krajské finále. Ve dvou dnech plnili účastníci obtížné úkoly v pěti disciplínách. Museli prokázat znalost pravidel silničního provozu, orientovat se v silničním provozu při jízdě na dopravním hřišti, najít nejbezpečnější cestu na dopravní mapě, ošetřit zraněného cyklistu a projet překážkovou dráhu s co nejmenším počtem trestných bodů. Po prvním soutěžním odpoledni následoval odpočinkový program. Společně jsme navštívili Skokanský areál Jiřího Rašky na Horečkách. Po výstupu cca 400 schodů jsme se dostali na dřevěnou lávku nad roklí potoka Vlčáku s expozicí Život v korunách stromů, která je součástí stezky Beskydské nebe. Druhý den se opět naplno bojovalo. Družstvo starších žáků ve složení Adéla Očadlá, Petra Thérová, Pavel Petruš, Martin Piontek si se všemi disciplínami poradilo skvěle a obsadilo krásné druhé místo. Mladším žákům Michaele Tůmové, Lucii Válekové, Josefu Hájovskému a Dominiku Juráškovi nevyšla poslední disciplína – jízda zručnosti. I přesto skončili na pěkném čtvrtém místě.
 
Všem blahopřeji a děkuji za reprezentaci školy!

Fotografie ze soutěže

Banal Fatal!

V úterý 31. května se na naší škole uskutečnil pro žáky 8. a 9. tříd seminář prevence úrazů páteře a míchy - Banal Fatal! (banální situace-fatální následky). Přednášku provázeli lektoři Jan Janeček (profesionální hasič, milovník adrenalinu, učitel, lezec po skalách a běžec) a Ondřej Počta, který odpovídal na všechny dotazy o životě na elektrickém vozíku. Právě jeho příběh se stal varováním před fatálními následky úrazů páteře. „Bylo to před šesti lety na dovolené v Egyptě, uklouzl jsem při odrazu a do bazénu skočil jinak, než jsem zamýšlel. Nohy jsem už pak necítil…“
Promítaná krátká videa ukázala vznik úrazu u těch, kteří si “trochu” zariskovali, chtěli se předvést před ostatními. Častou příčinou pádů nejsou jen adrenalinové sporty, ale také další činnosti, např. dopravní nehody, nehody nepozorných chodců, lezení na stromy nebo skákání do vody. Rozbor těchto videí a následná diskuze se staly určitě účinnou prevencí před podobnými nebezpečími, která zvláště v létě hrozí.

Foto...

Mimořádný úspěch v krajském kole biologické olympiády

 
Ve čtvrtek 26. května 2016 se v Ostravě ve Středisku přírodovědců konal již 50. ročník biologické olympiády kategorie D (6. a 7. ročníky).
A jaké bylo téma letošního ročníku? Život v temnotě. Soutěžící se museli vypořádat s testem, poznávačkou 20 rostlin a 20 živočichů a v neposlední řadě i s laboratorním úkolem - rozborem těla mravence. Biologická olympiáda je náročná soutěž, která vyžaduje nejen znalosti z výuky, ale i individuální zájem o přírodu. 
Naši školu reprezentovala Tereza Durčáková ze 6.B a zhostila se toho výtečně, neboť nechala za zády všech dalších 23 soutěžících z celého Moravskoslezského kraje a získala 1. místo.
Terezce gratuluji a přeji mnoho úspěchů v dalších soutěžích i příštím ročníku BiO!

Výběrová dějepisná exkurze Olomouc

Ve středu 25. 5. 2016 se uskutečnila výběrová exkurze pro žáky 8. a 9. ročníku, tentokrát do Olomouce. Město Olomouc má druhou nejvýznamnější památkovou rezervaci v České republice.

Navštívili jsme Dolní a Horní náměstí s orlojem a Sloupem Nejsvětější Trojice, dále nás čekala komentovaná  prohlídka Arcibiskupského paláce a následovala návštěva Katedrály Sv. Václava. Po individuálním programu  jsme završili prohlídku Olomouce návštěvou  Pevnosti poznání, kde se nachází interaktivní muzeum vědy patřící pod Univerzitu Palackého. Účastníci exkurze si prohlédli čtyři expozice, ve kterých si mohli vyzkoušet dobové kostýmy , spoustu zajímavých experimentů a zábavných hlavolamů.

V Olomouci je k vidění mnoho dalších zajímavostí. My jsme stihli pouze malou část. Proto si myslím, že další návštěva tohoto města, ať už se školou nebo soukromě, může být pro každého znovu inspirativní.  

Účastníci exkurze

RSS