Zachraňme strom, adoptujme zvíře

Letos proběhl na naší škole již 14. ročník projektu, jehož cílem je sbírat starý papír a finanční výtěžek pak věnovat na adopci medvědice Oliny v ZOO Ostrava.

Třídy a také učitelé mezi sebou soutěžili ve sběru papíru. A jak to všechno dopadlo?

Kategorie tříd:

  • 1. místo – 2.C  - 2436,5 kg papíru
  • 2. místo – 1.A  - 1855 kg papíru
  • 3. místo – 3.B  - 1417 kg papíru

Kategorie učitelů:

  • 1. místo – p. uč. Pyšková – 386,5 kg papíru
  • 2. místo – p. uč. Vránová – 200 kg papíru
  • 3. místo – p. uč. Hosnédl – 164 kg papíru

Vítězům blahopřeji. Všichni získali sladkou odměnu a vítězové navíc volné vstupenky do ZOO v Ostravě. Finanční výtěžek 10 000 Kč byl zaslán na konto adopce zvířat do ZOO Ostrava.

Děkuji všem a těším se na příští jubilejní 15. ročník.

Foto vítězných tříd

Den zdraví

V pátek 24.června proběhl na naší škola tradiční Den zdraví. Soutěžící družstva tvořili žáci 6.- 8. ročníku. Jednotlivé skupinky změřily mezi sebou síly v pohybových disciplínách jako je  hod na cíl nebo překážková dráha. Své znalosti mohli žáci zúročit v dopravní výchově, v práci s buzolou nebo v hodnocení zásad chování při živelných katastrofách.

V neposlední řadě si členové družstev poradili i při poskytování první pomoci, při osvojení zásad zdravého životního stylu a při zvládání jiných nebezpečných situací. Deváťáci však také nezaháleli, stali se hodnotiteli na jednotlivých stanovištích. Rádi bychom poděkovali i studentům Střední zdravotnické školy a jejich pedagogickému doprovodu, paní P.Bařinové, za odbornou přípravu soutěžních stanovišť první pomoci.

Po sečtení všech bodů je pořadí vítězných družstev následující:

  1. místo – 148,5 bodů: VII.B: Čubová S., Adamcová B., Ovečková B., Vidláková A., Drabinová K.
  2. místo – 148 bodů: VI.A: Papala M., Hruška J., Slováček J., Stříž P.
  3. místo – 146,5 bodů: VIII.A: Bělohoubková S., Mikesková I., Kimlová N.

Všem vítězům blahopřejeme.

Foto...

Přírodopisně – zeměpisná exkurze Jeseníky

Ve čtvrtek 16.6. 2016 vyrazila skupina 30 žáků naší školy spolu se 3 učiteli  na dvoudenní výpravu do Jeseníků.

Po příjezdu do Karlovy Studánky jsme se vydali kaňonem Bílé Opavy po žebřících a mostcích na horskou chatu Barborku, kde jsme se ubytovali. Následoval výstup v mlze na nejvyšší horu Jeseníků – Praděd.

V pátek jsme se probudili do mlhavého a větrného dne a za deště jsme sestoupili kolem spodní nádrže přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně asi 13 km do Koutů nad Desnou. V Koutech jsme nasedli na vlak a dojeli do Velkých Losin. Zde jsme absolvovali exkurzi v Muzeu papíru a shlédli výrobu ručního papíru z bavlny a lnu, kterého tady ročně vyrobí asi 6 tun, což mimochodem moderní stroj vyrobí za pár hodin.

Navzdory počasí, které nám zvlášť druhý den moc nepřálo, splnila exkurze naše očekávání a rozešli jsme se domů plni nových zážitků.

Fotografie ...

Olympijské hry v Riu

Děti si v pátek 3. června změřily své síly na naší školní olympiádě v " Riu ". Soupeřily za svůj tým-stát, který si se svou třídou vymyslely. Byl zapálen olympijský oheň, složen slib a olympiáda mohla začít. Prvňáčci soutěžili mezi sebou v přetahované, běhu, závodivých hrách, v hodu na cíl a ve sbírání žabiček. 
Ostatní děti byly rozděleny do dvou kategorií. 1. kategorie 2. a 3. třídy a 2. kategorie 4. a 5. třídy. Soupeřily ve sprintu, vytrvalostním běhu, hodu do dálky, hodu medicimbálem, skokem do dálky, v pětibojj, štafetových hrách a v plavání. Všechny děti se zúčastnily nějaké disciplíny a měly tak šanci získat medaili pro svůj stát. Vyhodnoceny pak byli nejen jednotlivci, ale i celé kolektivy a všechny děti dostaly sladké odměny. Celá olympiáda se odehrávala v "Riu", a proto na hřišti vyrostly palmy s papoušky, exotické květiny a nechyběla ani zvířata brazilského pralesa. Potkat jste mohli krokodýly, mravenečníky, jaguáry, anakondy, ryby, žáby, želvy a samozřejmě krásně zbarvené papoušky a exotické motýly. Žáci druhého stupně vypracovali projekty o brazilské přírodě, historii a současnosti olympijských her a slavných českých olympionicích. Po sportovních výkonech si děti mohly zatancovat a zasoutěžit na úžasném karnevalu v Riu. To vše jsme doplnili výborným občerstvením.
Děkujeme všem, kteří tuto skvělou akci připravili a organizovali.

Fotogalerie...

The Originals 11 - 5. číslo (červen 2016)

Vyšlo 5. číslo školního časopisu The Originals 11.

Mladí cyklisté vybojovali 2. místo v krajském kole dopravní soutěže

 
Dvě naše družstva prošla úspěšně oblastní i okresní soutěží. Ve dnech 26. - 27. května se ve Frenštátě pod Radhoštěm konalo krajské finále. Ve dvou dnech plnili účastníci obtížné úkoly v pěti disciplínách. Museli prokázat znalost pravidel silničního provozu, orientovat se v silničním provozu při jízdě na dopravním hřišti, najít nejbezpečnější cestu na dopravní mapě, ošetřit zraněného cyklistu a projet překážkovou dráhu s co nejmenším počtem trestných bodů. Po prvním soutěžním odpoledni následoval odpočinkový program. Společně jsme navštívili Skokanský areál Jiřího Rašky na Horečkách. Po výstupu cca 400 schodů jsme se dostali na dřevěnou lávku nad roklí potoka Vlčáku s expozicí Život v korunách stromů, která je součástí stezky Beskydské nebe. Druhý den se opět naplno bojovalo. Družstvo starších žáků ve složení Adéla Očadlá, Petra Thérová, Pavel Petruš, Martin Piontek si se všemi disciplínami poradilo skvěle a obsadilo krásné druhé místo. Mladším žákům Michaele Tůmové, Lucii Válekové, Josefu Hájovskému a Dominiku Juráškovi nevyšla poslední disciplína – jízda zručnosti. I přesto skončili na pěkném čtvrtém místě.
 
Všem blahopřeji a děkuji za reprezentaci školy!

Fotografie ze soutěže

RSS